Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

ROS: Doanh thu quý 4 tăng mạnh nhờ ký kết nhiều hợp đồng giá trị lớn

Theo BCTC năm 2016 của CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS), doanh thu quý 4 đạt 1,755 tỷ đồng, tăng 270% so với cùng kỳ năm 2016, kéo theo lợi nhuận sau thuế tăng hơn 6 lần. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 3,260 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 419 tỷ đồng, tăng lần lượt 236% và 261%.

Theo giải trình từ Công ty, do trong quý 4/2016 ROS mở rộng quy mô, ký được nhiều hợp đồng giá trị lớn cùng với doanh thu thương mại tăng cao, dẫn đến tổng doanh thu hợp nhất trong kỳ tăng từ 475 tỷ lên 1,755 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng cũng tăng nổi bật hơn 6 lần, xấp xỉ 188 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu và lãi ròng cũng đồng thuận tăng cao, tương ứng 236% và 261%. Cụ thể, doanh thu đạt 3,260 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đồng thời vượt hơn 8% kế hoạch (đạt 528 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 419 tỷ đồng. Song song với đó, trong năm 2016 Công ty còn thu hồi khoản tiền hơn 234 tỷ đồng từ lãi vay, cổ tức lợi nhuận được chia, và hơn 5,596 tỷ đồng từ thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác.

Về hoạt động đầu tư, Công ty hiện đang có khoản nắm giữ đáo hạn ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Damexco trị giá gần 598 tỷ đồng, tại CTCP FLC Golf & Resort trị giá 589 tỷ và hơn 421 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phương Đông.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản Công ty tăng gấp đôi, từ mức 4,522 tỷ đồng lên mức 8,193 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn tương ứng 5,732/2,461. Nợ phải trả 3,264 tỷ đồng với giá trị vốn chủ sở hữu hiện nay tương đương 4,929 tỷ đồng. Được biết thêm, hiện tại ROS đang có hai khoản phải thu chiếm tỷ trọng tương đối lớn, một là tại CTCP Xây dựng FLC Faros trị giá hơn 644 tỷ đồng và khoản còn lại là 328 tỷ đồng tại CTCP FLC Golf&Resort.

Tài liệu đính kèm:
20170203_20170203 - ROS - BCTC HN Q4 2016.pdf

Từ khóa: BCTC năm 2016, Doanh thu tài chính

 Bài viết cùng chủ đề (168) : Lãi lỗ doanh nghiệp 2016 

ROS: Doanh thu quý 4 tăng mạnh nhờ ký kết nhiều hợp đồng giá trị lớn

Theo BCTC năm 2016 của CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS), doanh thu quý 4 đạt 1,755 tỷ đồng, tăng 270% so với cùng kỳ năm 2016, kéo theo lợi nhuận sau thuế tăng hơn 6 lần. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 3,260 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 419 tỷ đồng, tăng lần lượt 236% và 261%.

Theo giải trình từ Công ty, do trong quý 4/2016 ROS mở rộng quy mô, ký được nhiều hợp đồng giá trị lớn cùng với doanh thu thương mại tăng cao, dẫn đến tổng doanh thu hợp nhất trong kỳ tăng từ 475 tỷ lên 1,755 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng cũng tăng nổi bật hơn 6 lần, xấp xỉ 188 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu và lãi ròng cũng đồng thuận tăng cao, tương ứng 236% và 261%. Cụ thể, doanh thu đạt 3,260 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đồng thời vượt hơn 8% kế hoạch (đạt 528 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 419 tỷ đồng. Song song với đó, trong năm 2016 Công ty còn thu hồi khoản tiền hơn 234 tỷ đồng từ lãi vay, cổ tức lợi nhuận được chia, và hơn 5,596 tỷ đồng từ thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác.

Về hoạt động đầu tư, Công ty hiện đang có khoản nắm giữ đáo hạn ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Damexco trị giá gần 598 tỷ đồng, tại CTCP FLC Golf & Resort trị giá 589 tỷ và hơn 421 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phương Đông.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản Công ty tăng gấp đôi, từ mức 4,522 tỷ đồng lên mức 8,193 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn tương ứng 5,732/2,461. Nợ phải trả 3,264 tỷ đồng với giá trị vốn chủ sở hữu hiện nay tương đương 4,929 tỷ đồng. Được biết thêm, hiện tại ROS đang có hai khoản phải thu chiếm tỷ trọng tương đối lớn, một là tại CTCP Xây dựng FLC Faros trị giá hơn 644 tỷ đồng và khoản còn lại là 328 tỷ đồng tại CTCP FLC Golf&Resort.

Tài liệu đính kèm:
20170203_20170203 - ROS - BCTC HN Q4 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • FLC 7.3 +0.0 +0.41% 6,294,580
 • ROS 87.5 +0.5 +0.57% 2,259,510

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán