Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

SSI: Chi phí tăng vọt, lãi quý 4 giảm 65%

Chi phí tăng vọt khiến lợi nhuận quý 4/2016 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) giảm mạnh chỉ còn 91 tỷ đồng, trong khi doanh thu hoạt động tăng 39% từ 420 tỷ lên 583 tỷ đồng.

Quý 4/2016, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 91 tỷ, giảm hơn 164 tỷ so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân là do hầu hết chi phí trong kỳ đồng thuận tăng cao như chi phí môi giới tăng 24%, chi phí tư vấn tăng gấp đôi, chi phí lãi vay tăng 46%, đặc biệt chi phí khác tăng gần 12 lần. Song song với đó, lợi nhuận từ công tác đầu tư liên doanh giảm mạnh khiến doanh thu tài chính trong kỳ chỉ còn 18 tỷ đồng, trong khi con số cùng kỳ năm 2015 đạt 101 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm lãi từ các khoản tài sản tài chính (FVTPL) đạt 722 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015, trong đó riêng khoản lãi bán tài sản tài chính tăng vượt bậc 159% lên mức 528.5 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu tăng mạnh ở hai khoản mục tư vấn và hoạt động khác, lần lượt tăng 187% và 93%, đạt 129 tỷ và hơn 114 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động môi giới tăng trưởng không quá nổi bật, tăng 32% đạt 381 tỷ đồng. Tương ứng với đó, chi phí hoạt động cũng tăng mạnh, từ 495 tỷ lên 848 tỷ đồng.

Mặt khác, do trong năm 2015 SSI có ghi nhận khoản lãi thanh lý đầu tư liên kết kinh doanh là 107 tỷ đồng nhưng năm 2016 thì không nên doanh thu tài chính năm nay sụt giảm đáng kể, từ con số 255 tỷ xuống còn 95 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí lãi vay tăng hơn 2 lần lên 269 tỷ đồng. Cuối cùng, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016 chỉ tăng 4% so với năm trước, đạt 875 tỷ đồng, tương ứng mức lãi phân bổ cho chủ sở hữu (chưa trích lập các quỹ) là 877 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản của SSI đạt 13,228 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 11,885 tỷ đồng với giá trị tiền mặt năm 2016 giảm đáng kể so với năm 2015, từ 746 tỷ xuống còn 206 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20170125_20170125 - SSI - BCTC hop nhat Q4.2016.pdf

Từ khóa: BCTC năm 2016, Chứng khoán Sài Gòn, doanh thu kinh doanh, lợi nhuận sau thuế

 Bài viết cùng chủ đề (167) : Lãi lỗ doanh nghiệp 2016 

SSI: Chi phí tăng vọt, lãi quý 4 giảm 65%

Chi phí tăng vọt khiến lợi nhuận quý 4/2016 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) giảm mạnh chỉ còn 91 tỷ đồng, trong khi doanh thu hoạt động tăng 39% từ 420 tỷ lên 583 tỷ đồng.

Quý 4/2016, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 91 tỷ, giảm hơn 164 tỷ so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân là do hầu hết chi phí trong kỳ đồng thuận tăng cao như chi phí môi giới tăng 24%, chi phí tư vấn tăng gấp đôi, chi phí lãi vay tăng 46%, đặc biệt chi phí khác tăng gần 12 lần. Song song với đó, lợi nhuận từ công tác đầu tư liên doanh giảm mạnh khiến doanh thu tài chính trong kỳ chỉ còn 18 tỷ đồng, trong khi con số cùng kỳ năm 2015 đạt 101 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm lãi từ các khoản tài sản tài chính (FVTPL) đạt 722 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015, trong đó riêng khoản lãi bán tài sản tài chính tăng vượt bậc 159% lên mức 528.5 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu tăng mạnh ở hai khoản mục tư vấn và hoạt động khác, lần lượt tăng 187% và 93%, đạt 129 tỷ và hơn 114 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động môi giới tăng trưởng không quá nổi bật, tăng 32% đạt 381 tỷ đồng. Tương ứng với đó, chi phí hoạt động cũng tăng mạnh, từ 495 tỷ lên 848 tỷ đồng.

Mặt khác, do trong năm 2015 SSI có ghi nhận khoản lãi thanh lý đầu tư liên kết kinh doanh là 107 tỷ đồng nhưng năm 2016 thì không nên doanh thu tài chính năm nay sụt giảm đáng kể, từ con số 255 tỷ xuống còn 95 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí lãi vay tăng hơn 2 lần lên 269 tỷ đồng. Cuối cùng, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016 chỉ tăng 4% so với năm trước, đạt 875 tỷ đồng, tương ứng mức lãi phân bổ cho chủ sở hữu (chưa trích lập các quỹ) là 877 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản của SSI đạt 13,228 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 11,885 tỷ đồng với giá trị tiền mặt năm 2016 giảm đáng kể so với năm 2015, từ 746 tỷ xuống còn 206 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20170125_20170125 - SSI - BCTC hop nhat Q4.2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SSI 27.3 -0.1 -0.18% 4,040,440

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán