Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

STK: Năm 2017 đặt kết quả khả quan, đầu tư thêm 2 dự án

CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần năm 2017 với 1,914.5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 92 tỷ đồng và sau thuế là 87 tỷ đồng đều khả quan hơn mức thực hiện năm 2016.

* STK: Bất ngờ báo lỗ 14 tỷ quý 4 do lãi vay và dự phòng tỷ giá

Công ty cũng sẽ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% và 12% bằng tiền mặt. Đây là mức cổ tức HĐQT trình dự trên ước kết quả kinh doanh quý 4/2016. Trong trường hợp có sự thay đổi lớn về lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính kiểm toán 2016 sẽ trình phương án cổ tức mới. Được biết, trong quý 4/2016 STK lỗ gần 14 tỷ đồng, lũy kế cả năm có lãi 25 tỷ đồng.

STK cũng cho biết sẽ thành lập công ty liên doanh là CTCP E.DYE Việt Nam với ngành nghề là bán buôn tổng hợp và bán lẻ hình thức khác. Công ty này có vốn điều lệ 3.4 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng, trong đó STK nắm 36% vốn, E.DYE Limited 63% và Smartex Investment (HongKong) Limited 1%.

Công ty liên doanh này sẽ thực hiện 2 dự án đầu tư: Dự án đầu tư thành lập CTCP E.DYE VN với vốn góp 6.63 tỷ đồng, còn dự án đầu tư sản xuất sợi màu được thực hiện bởi công ty liên doanh (sau khi thành lập) và STK bằng cách thực hiện hai hợp đồng hợp tác kinh doanh với vốn góp của công ty liên doanh là 68.51 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170210_20170210 - STK - NQHDQT thong qua ke hoach ngan sach 2017 phuong an chia co tuc 2016, ke hoach to chuc AGSM 2017.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (212) : Kế hoạch 2017 

STK: Năm 2017 đặt kết quả khả quan, đầu tư thêm 2 dự án

CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần năm 2017 với 1,914.5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 92 tỷ đồng và sau thuế là 87 tỷ đồng đều khả quan hơn mức thực hiện năm 2016.

* STK: Bất ngờ báo lỗ 14 tỷ quý 4 do lãi vay và dự phòng tỷ giá

Công ty cũng sẽ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% và 12% bằng tiền mặt. Đây là mức cổ tức HĐQT trình dự trên ước kết quả kinh doanh quý 4/2016. Trong trường hợp có sự thay đổi lớn về lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính kiểm toán 2016 sẽ trình phương án cổ tức mới. Được biết, trong quý 4/2016 STK lỗ gần 14 tỷ đồng, lũy kế cả năm có lãi 25 tỷ đồng.

STK cũng cho biết sẽ thành lập công ty liên doanh là CTCP E.DYE Việt Nam với ngành nghề là bán buôn tổng hợp và bán lẻ hình thức khác. Công ty này có vốn điều lệ 3.4 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng, trong đó STK nắm 36% vốn, E.DYE Limited 63% và Smartex Investment (HongKong) Limited 1%.

Công ty liên doanh này sẽ thực hiện 2 dự án đầu tư: Dự án đầu tư thành lập CTCP E.DYE VN với vốn góp 6.63 tỷ đồng, còn dự án đầu tư sản xuất sợi màu được thực hiện bởi công ty liên doanh (sau khi thành lập) và STK bằng cách thực hiện hai hợp đồng hợp tác kinh doanh với vốn góp của công ty liên doanh là 68.51 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170210_20170210 - STK - NQHDQT thong qua ke hoach ngan sach 2017 phuong an chia co tuc 2016, ke hoach to chuc AGSM 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • STK 18.5 -0.5 -2.37% 230

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán