Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

Vì sao SVC bán 60% vốn Đầu tư Savico sau 7 tháng góp?

HĐQT CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico - SVC) đã chấp thuận chuyển nhượng một phần vốn góp tại CTCP Đầu tư Savico, tương đương 60% vốn điều lệ nhằm thu hồi dòng tiền để đầu tư vào các dự án có hiệu quả hơn và giảm bớt rủi ro, áp lực tài chính trong quá trình đầu tư và phát triển dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TPHCM.

SVC thành lập Đầu tư Savico hồi tháng 8/2016. Công ty này vốn điều lệ 120 tỷ đồng trong đó Savico góp 119.4 tỷ đồng tương ứng 99.5% vốn điều lệ còn các cá nhân khác sẽ góp 600 triệu đồng tương ứng 5% vốn điều lệ công ty. Ngành nghề kinh doanh chính của Đầu tư Savico là kinh doanh, xây dựng, môi giới bất động sản...

Đáng chú ý, phần góp vốn của Savico là các tài sản và chi phí đầu tư tại địa chỉ 66-68 Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Giá trị tài sản này tính đến thời điểm góp vốn đúng bằng số vốn Savico dự tính góp – 119.4 tỷ đồng - còn các cá nhân khác đóng góp bằng tiền mặt.

Địa chỉ của Đầu tư Savico đặt tại 66-68 Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ này cũng trùng với địa chỉ của công ty mẹ - Savico và cũng thuộc phần vốn góp của công ty mẹ Savico.

Như vậy, chỉ sau hơn 7 tháng đầu tư, SVC đã quyết định bán bơt 60% vốn điều lệ, tương ứng 72 tỷ đồng Đầu tư Savico để đầu tư vào các dự án có hiệu quả hơn và giảm bớt rủi ro, áp lực tài chính trong quá trình đầu tư và phát triển dự án./.

Tài liệu đính kèm:
20170227_20170227 - SVC - QD chuyen nhuong von gop.pdf

 

Từ khóa: Savico, góp vốn, dự án

Vì sao SVC bán 60% vốn Đầu tư Savico sau 7 tháng góp?

HĐQT CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico - SVC) đã chấp thuận chuyển nhượng một phần vốn góp tại CTCP Đầu tư Savico, tương đương 60% vốn điều lệ nhằm thu hồi dòng tiền để đầu tư vào các dự án có hiệu quả hơn và giảm bớt rủi ro, áp lực tài chính trong quá trình đầu tư và phát triển dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TPHCM.

SVC thành lập Đầu tư Savico hồi tháng 8/2016. Công ty này vốn điều lệ 120 tỷ đồng trong đó Savico góp 119.4 tỷ đồng tương ứng 99.5% vốn điều lệ còn các cá nhân khác sẽ góp 600 triệu đồng tương ứng 5% vốn điều lệ công ty. Ngành nghề kinh doanh chính của Đầu tư Savico là kinh doanh, xây dựng, môi giới bất động sản...

Đáng chú ý, phần góp vốn của Savico là các tài sản và chi phí đầu tư tại địa chỉ 66-68 Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Giá trị tài sản này tính đến thời điểm góp vốn đúng bằng số vốn Savico dự tính góp – 119.4 tỷ đồng - còn các cá nhân khác đóng góp bằng tiền mặt.

Địa chỉ của Đầu tư Savico đặt tại 66-68 Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ này cũng trùng với địa chỉ của công ty mẹ - Savico và cũng thuộc phần vốn góp của công ty mẹ Savico.

Như vậy, chỉ sau hơn 7 tháng đầu tư, SVC đã quyết định bán bơt 60% vốn điều lệ, tương ứng 72 tỷ đồng Đầu tư Savico để đầu tư vào các dự án có hiệu quả hơn và giảm bớt rủi ro, áp lực tài chính trong quá trình đầu tư và phát triển dự án./.

Tài liệu đính kèm:
20170227_20170227 - SVC - QD chuyen nhuong von gop.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SVC 52.1 -0.4 -0.76% 8,520

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 2.9
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán