Tri Túc

Tri túc thường lạc

VIP: Xúc tiến xử lý nợ tại Vipco Hạ Long

HĐQT CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco đã thông qua phương án thành lập Ban xử lý công nợ tại Công ty Vipco Hạ Long do ông Vũ Quang Khánh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Vipco Hạ Long làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban xử lý công nợ có trách nhiệm phân tích, đánh giá các khoản công nợ tại Vipco Hạ Long đồng thời đề xuất HĐQT hướng giải quyết. Công ty cũng yêu cầu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Vipco làm việc với CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Hanhud) để giải quyết những tồn tại theo Hợp đồng mua bán nhà tại Dự án phát triển nhà ở Anh Dùng VI.

Một nội dung quan trọng khác cũng được HĐQT thông qua đó là thành lập nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp Công ty tại Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải, theo đó nhóm này có nhiệm vụ đẩy nhanh thực hiện chuyển nhượng toàn bộ trường với giá chào bán tối thiểu không thấp hơn giá thẩm định.

Đồng thời, VIP cũng đã thông qua phê duyệt quyết toán thi công hạng mục PCCC và thông gió 5 tầng hầm dự án tháp văn phòng Vipco với tổng đầu tư hơn 5.5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, tính riêng quý 4/2016, lợi nhuận sau thuế Công ty thu về chỉ đạt 1.3 tỷ đồng, giảm hơn 24 tỷ so với cùng kỳ năm 2015. Theo giải trình từ phía VIP, mặc dù trong kỳ doanh thu thu về tăng 22%, tuy nhiên do phải sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 6 (nên không được ghi nhận doanh thu), khiến lợi nhuận gộp bán hàng giảm 12.6%. Mặt khác, chi phí tài chính tăng cao hơn 11 tỷ đồng do Công ty trích lập dự phòng các khoản đầu tư, cũng như đánh giá chênh lệch tỷ giá số dư nợ vay ngoại tệ của các Ngân hàng. Hơn nữa, quý 4/2015 Công ty có thêm tàu mới Petrolimex 18 đưa vào khai thác, khiến lợi nhuận trong kỳ tăng đột biến.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu VIP đạt 631 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, tuy nhiên chỉ mới thực hiện được 89% chỉ tiêu. Lợi nhuận sau thuế thu về đạt 83 tỷ đồng, tăng 54% so với thực hiện năm 2015, vượt 16% kế hoạch. Theo đó, HĐQT Công ty cũng đã thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 tương đương 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cp), ngày dự kiến chi trả là 13/04/2017./.

Tài liệu đính kèm:
20170224_20170224 - VIP - NQ HDQT vv to chuc DHDCD 2017.pdf

 

Từ khóa: Vận tải Xăng dầu Vipco, Vipco Hạ Long

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

VIP: Xúc tiến xử lý nợ tại Vipco Hạ Long

HĐQT CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco đã thông qua phương án thành lập Ban xử lý công nợ tại Công ty Vipco Hạ Long do ông Vũ Quang Khánh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Vipco Hạ Long làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban xử lý công nợ có trách nhiệm phân tích, đánh giá các khoản công nợ tại Vipco Hạ Long đồng thời đề xuất HĐQT hướng giải quyết. Công ty cũng yêu cầu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Vipco làm việc với CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Hanhud) để giải quyết những tồn tại theo Hợp đồng mua bán nhà tại Dự án phát triển nhà ở Anh Dùng VI.

Một nội dung quan trọng khác cũng được HĐQT thông qua đó là thành lập nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp Công ty tại Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải, theo đó nhóm này có nhiệm vụ đẩy nhanh thực hiện chuyển nhượng toàn bộ trường với giá chào bán tối thiểu không thấp hơn giá thẩm định.

Đồng thời, VIP cũng đã thông qua phê duyệt quyết toán thi công hạng mục PCCC và thông gió 5 tầng hầm dự án tháp văn phòng Vipco với tổng đầu tư hơn 5.5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, tính riêng quý 4/2016, lợi nhuận sau thuế Công ty thu về chỉ đạt 1.3 tỷ đồng, giảm hơn 24 tỷ so với cùng kỳ năm 2015. Theo giải trình từ phía VIP, mặc dù trong kỳ doanh thu thu về tăng 22%, tuy nhiên do phải sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 6 (nên không được ghi nhận doanh thu), khiến lợi nhuận gộp bán hàng giảm 12.6%. Mặt khác, chi phí tài chính tăng cao hơn 11 tỷ đồng do Công ty trích lập dự phòng các khoản đầu tư, cũng như đánh giá chênh lệch tỷ giá số dư nợ vay ngoại tệ của các Ngân hàng. Hơn nữa, quý 4/2015 Công ty có thêm tàu mới Petrolimex 18 đưa vào khai thác, khiến lợi nhuận trong kỳ tăng đột biến.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu VIP đạt 631 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, tuy nhiên chỉ mới thực hiện được 89% chỉ tiêu. Lợi nhuận sau thuế thu về đạt 83 tỷ đồng, tăng 54% so với thực hiện năm 2015, vượt 16% kế hoạch. Theo đó, HĐQT Công ty cũng đã thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 tương đương 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cp), ngày dự kiến chi trả là 13/04/2017./.

Tài liệu đính kèm:
20170224_20170224 - VIP - NQ HDQT vv to chuc DHDCD 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán