Hoài Xuân

lời nói đi đôi với hành động

2 tháng đầu, ký kết Hiệp định vay nợ nước ngoài hơn 203 triệu USD

Bộ Tài chính cho biết, tình hình giải ngân đến 22/2/2017 đạt khoảng 5,775 tỷ đồng (tương đương với khoảng 260.5 triệu USD), trong đó được tập trung chủ yếu trong tháng 2/2017 đạt khoảng 5,598 tỷ đồng (tương đương với khoảng 252.5 triệu USD).

Trả nợ nước ngoài 262.8 triệu USD, tương đương 5,820 tỷ đồng, trong đó trả cho phần cho vay lại là 3,085 tỷ đồng.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện ký kết 4 Hiệp định vay với tổng trị giá là 203.2 triệu USD; trong đó, tháng 2/2017 ký kết 02 Hiệp định với tổng trị giá là 23 triệu USD./.

Từ khóa: nợ nước ngoài, giải ngân

2 tháng đầu, ký kết Hiệp định vay nợ nước ngoài hơn 203 triệu USD

Bộ Tài chính cho biết, tình hình giải ngân đến 22/2/2017 đạt khoảng 5,775 tỷ đồng (tương đương với khoảng 260.5 triệu USD), trong đó được tập trung chủ yếu trong tháng 2/2017 đạt khoảng 5,598 tỷ đồng (tương đương với khoảng 252.5 triệu USD).

Trả nợ nước ngoài 262.8 triệu USD, tương đương 5,820 tỷ đồng, trong đó trả cho phần cho vay lại là 3,085 tỷ đồng.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện ký kết 4 Hiệp định vay với tổng trị giá là 203.2 triệu USD; trong đó, tháng 2/2017 ký kết 02 Hiệp định với tổng trị giá là 23 triệu USD./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán