Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

AAM đặt kế hoạch 2017 lãi trước thuế 5 tỷ đồng

Theo biên bản và Nghị quyết vừa được công bố, ngày 16/03/2017 đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 của CTCP Thủy Sản MeKong (HOSE: AAM) để thông qua kế hoạch lãi trước thuế tăng trưởng mạnh đến 2.6 lần, đạt 5 tỷ đồng cùng những tờ trình khác.

Cụ thể, AAM đặt ra kế hoạch năm 2017 gồm sản lượng chế biến mặt hàng đông lạnh 6,700 tấn; doanh thu 280 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm trước; lãi trước thuế 5 tỷ đồng, gấp hơn 2.6 lần; dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 5% trở lên.

Bên cạnh đó, Công ty còn đặt ra kế hoạch chăn nuôi cá tra thương phẩm là 5,000 tấn.

Kế hoạch đến năm 2021, doanh thu và lãi trước thuế lần lượt đạt 390 tỷ đồng và 10 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến sẽ tăng đến 10%. AAM cho biết bình quân một năm phát triển 8%.

Một số kế hoạch đầu tư đã được thông qua như dự chi 30 tỷ đồng cho dự án liên kết với nông dân chăn nuôi cá tra bổ sung, 1.4 tỷ đồng để nâng cao khu xử lý nước thải đạt chuẩn theo yêu cầu mới, 4 tỷ đồng nâng cấp nhà xưởng, tân trang thiết bị và tiếp tục liên kết điều hành CTCP Vật liệu Xây dựng Motilen Cần Thơ. Nguồn vốn cho các dự án đầu tư được Đại hội thông qua sẽ lấy từ nguồn vốn tự có và vốn vay Ngân hàng.

Tài liệu đính kèm:

20170317_20170316 - AAM - NQ va BB DHCD 2016.pdf

Từ khóa: AAM, kế hoạch, lãi trước thuế, 2017

 Bài viết cùng chủ đề (228) : Đại hội cổ đông 2017 

AAM đặt kế hoạch 2017 lãi trước thuế 5 tỷ đồng

Theo biên bản và Nghị quyết vừa được công bố, ngày 16/03/2017 đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 của CTCP Thủy Sản MeKong (HOSE: AAM) để thông qua kế hoạch lãi trước thuế tăng trưởng mạnh đến 2.6 lần, đạt 5 tỷ đồng cùng những tờ trình khác.

Cụ thể, AAM đặt ra kế hoạch năm 2017 gồm sản lượng chế biến mặt hàng đông lạnh 6,700 tấn; doanh thu 280 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm trước; lãi trước thuế 5 tỷ đồng, gấp hơn 2.6 lần; dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 5% trở lên.

Bên cạnh đó, Công ty còn đặt ra kế hoạch chăn nuôi cá tra thương phẩm là 5,000 tấn.

Kế hoạch đến năm 2021, doanh thu và lãi trước thuế lần lượt đạt 390 tỷ đồng và 10 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến sẽ tăng đến 10%. AAM cho biết bình quân một năm phát triển 8%.

Một số kế hoạch đầu tư đã được thông qua như dự chi 30 tỷ đồng cho dự án liên kết với nông dân chăn nuôi cá tra bổ sung, 1.4 tỷ đồng để nâng cao khu xử lý nước thải đạt chuẩn theo yêu cầu mới, 4 tỷ đồng nâng cấp nhà xưởng, tân trang thiết bị và tiếp tục liên kết điều hành CTCP Vật liệu Xây dựng Motilen Cần Thơ. Nguồn vốn cho các dự án đầu tư được Đại hội thông qua sẽ lấy từ nguồn vốn tự có và vốn vay Ngân hàng.

Tài liệu đính kèm:

20170317_20170316 - AAM - NQ va BB DHCD 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • AAM 10.6 0.0 0.00% 20

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 2.9
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán