Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

BacABank báo lãi ròng 2016 đạt 512 tỷ đồng, nợ xấu 0.65%

Năm 2016, lợi nhuận sau thuế của BacABank ghi nhận 512 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm. Tỉ lệ nợ xấu ở mức 0.65%. Mức trích lập dự phòng rủi ro trong năm là 154 tỷ đồng.

Ngày 11/03/2017, Ngân Hàng TMCP Bắc Á - BacABank (NASB) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng cho biết, tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2016 đạt gần 76,000 tỷ đồng, vốn điều lệ ở mức 5,000 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cả năm ghi nhận 512 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.65%. Mức trích lập dự phòng rủi ro trong năm là 154 tỷ đồng.

Năm 2017, BacABank cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển mạng lưới theo chiều rộng, nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm triển khai các dự án do ngân hàng tư vấn đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động cho vay, đặc biệt với lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn, y tế và giáo dục./.

BacABank báo lãi ròng 2016 đạt 512 tỷ đồng, nợ xấu 0.65%

Năm 2016, lợi nhuận sau thuế của BacABank ghi nhận 512 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm. Tỉ lệ nợ xấu ở mức 0.65%. Mức trích lập dự phòng rủi ro trong năm là 154 tỷ đồng.

Ngày 11/03/2017, Ngân Hàng TMCP Bắc Á - BacABank (NASB) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng cho biết, tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2016 đạt gần 76,000 tỷ đồng, vốn điều lệ ở mức 5,000 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cả năm ghi nhận 512 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.65%. Mức trích lập dự phòng rủi ro trong năm là 154 tỷ đồng.

Năm 2017, BacABank cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển mạng lưới theo chiều rộng, nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm triển khai các dự án do ngân hàng tư vấn đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động cho vay, đặc biệt với lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn, y tế và giáo dục./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán