Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

BacABank và OCB được chấp thuận thành lập công ty kiều hối

Thống đốc NHNN đã chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bắc Á - BacABank (NASB) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thành lập công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ để hoạt động trong lĩnh vực kiều hối.

Theo đó, BacABank và OCB có trách nhiệm thực hiện thủ tục và trình tự thành lập công ty con theo quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng trước và sau khi thành lập công ty con theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; quản lý hoạt động công ty con đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của NHNN liên quan đến quản lý ngoại hối và hoạt động kiều hối; Báo cáo NHNN về việc thực hiện các nội dung yêu cầu trên (kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Kế hoạch khai trương hoạt động công ty con).

Sau khi thành lập công ty con, hai ngân hàng này phải lưu ý thực hiện thủ tục đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty kiều hối đặt trụ sở chính chấp thuận cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ theo quy định./.

BacABank và OCB được chấp thuận thành lập công ty kiều hối

Thống đốc NHNN đã chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bắc Á - BacABank (NASB) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thành lập công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ để hoạt động trong lĩnh vực kiều hối.

Theo đó, BacABank và OCB có trách nhiệm thực hiện thủ tục và trình tự thành lập công ty con theo quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng trước và sau khi thành lập công ty con theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; quản lý hoạt động công ty con đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của NHNN liên quan đến quản lý ngoại hối và hoạt động kiều hối; Báo cáo NHNN về việc thực hiện các nội dung yêu cầu trên (kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Kế hoạch khai trương hoạt động công ty con).

Sau khi thành lập công ty con, hai ngân hàng này phải lưu ý thực hiện thủ tục đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty kiều hối đặt trụ sở chính chấp thuận cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ theo quy định./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán