Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

BIC đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất 2017 đạt 186 tỷ đồng

Năm 2017, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm đạt 1,900 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 186 tỷ đồng, tăng 12% so với con số thực hiện năm 2016.

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) vừa có báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2016 và mục tiêu năm 2017 trình các cổ đông xem xét tại Đại hội thường niên tới đây.

Theo đó, Tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm năm 2017 đạt 1,900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 186 tỷ đồng. Hội đồng quản trị cũng đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2017 là 7%.

Năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1,671 tỷ đồng, chỉ hoàn thành được 95.5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế gần 138 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước nhưng cũng không đạt chỉ tiêu đề ra do cơn bão số 1,2 và lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, TP.HCM khiến tỷ lệ bồi thường cao hơn so với kế hoạch kéo lợi nhuận giảm. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt đồng đầu tư chỉ đạt 20.4 tỷ đồng, giảm 25.6 tỷ đồng so với dự kiến. BIC cũng mất gần 17 tỷ đồng trích lập khoản dự phòng đầu tư vào BIDV-Metlife. Thị phần bảo hiểm gốc của BIC năm 2016 ước đạt 4.1%./.

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

BIC đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất 2017 đạt 186 tỷ đồng

Năm 2017, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm đạt 1,900 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 186 tỷ đồng, tăng 12% so với con số thực hiện năm 2016.

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) vừa có báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2016 và mục tiêu năm 2017 trình các cổ đông xem xét tại Đại hội thường niên tới đây.

Theo đó, Tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm năm 2017 đạt 1,900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 186 tỷ đồng. Hội đồng quản trị cũng đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2017 là 7%.

Năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1,671 tỷ đồng, chỉ hoàn thành được 95.5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế gần 138 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước nhưng cũng không đạt chỉ tiêu đề ra do cơn bão số 1,2 và lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, TP.HCM khiến tỷ lệ bồi thường cao hơn so với kế hoạch kéo lợi nhuận giảm. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt đồng đầu tư chỉ đạt 20.4 tỷ đồng, giảm 25.6 tỷ đồng so với dự kiến. BIC cũng mất gần 17 tỷ đồng trích lập khoản dự phòng đầu tư vào BIDV-Metlife. Thị phần bảo hiểm gốc của BIC năm 2016 ước đạt 4.1%./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BIC 37.2 -1.6 -4.12% 62,660

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán