BST: Kế hoạch 2017 lãi ròng 1.4 tỷ và cổ tức 10%

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận đã thông qua kế hoạch doanh thu 51 tỷ đồng tăng nhẹ so với 2016. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 1.8 tỷ đồng và 1.4 tỷ, cổ tức 10%.

Về hoạt động kinh doanh, BST sẽ đẩy mạnh mạng lưới phát hành tại các huyện, đề ra chính sách chăm sóc khách hành hợp ý để thu nhanh tiền vốn, thực hiện khoán doanh thu cho các cửa hàng sách.

Về hoạt động tài chính, công ty tiếp tục đầu tư tài chính thông qua việc mua cổ phiếu cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh (mức vay tối đa 50% vốn điều lệ).

Các chỉ tiêu kế hoạch 2017

Được biết, năm 2016, BST đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng, vượt gần 5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hơn 1.5 tỷ đồng. Cổ tức 11% chia làm 2 đợt. Ngoài ra, Công ty cũng đã nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm mới -  Hồ bơi di động./.


Tài liệu đính kèm:

BST_2017.3.28_a2d4e60_Toan_van_tai_lieu_Dai_hoi_co_dong_2017_signed.pdf

 

Từ khóa: BST, Sách-Thiết bị Bình Thuận

 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

BST: Kế hoạch 2017 lãi ròng 1.4 tỷ và cổ tức 10%

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận đã thông qua kế hoạch doanh thu 51 tỷ đồng tăng nhẹ so với 2016. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 1.8 tỷ đồng và 1.4 tỷ, cổ tức 10%.

Về hoạt động kinh doanh, BST sẽ đẩy mạnh mạng lưới phát hành tại các huyện, đề ra chính sách chăm sóc khách hành hợp ý để thu nhanh tiền vốn, thực hiện khoán doanh thu cho các cửa hàng sách.

Về hoạt động tài chính, công ty tiếp tục đầu tư tài chính thông qua việc mua cổ phiếu cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh (mức vay tối đa 50% vốn điều lệ).

Các chỉ tiêu kế hoạch 2017

Được biết, năm 2016, BST đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng, vượt gần 5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hơn 1.5 tỷ đồng. Cổ tức 11% chia làm 2 đợt. Ngoài ra, Công ty cũng đã nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm mới -  Hồ bơi di động./.


Tài liệu đính kèm:

BST_2017.3.28_a2d4e60_Toan_van_tai_lieu_Dai_hoi_co_dong_2017_signed.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BST 12.0 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán