Phòng Tư vấn Vietstock

Phòng Tư vấn Vietstock tập hợp đội ngũ chuyên gia tài chính có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động phân tích, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các chứng chỉ quỹ ETF đang biến động như thế nào?

Giá các chứng chỉ quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF hay ETF VFMVN30 đang kiểm nghiệm lại các ngưỡng kháng cự quan trọng, riêng Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M) thì đang hình thành xu hướng giảm. Vì vậy, biến động của thị trường sắp tới sẽ khá khó đoán.

Biến động của các chứng chỉ quỹ ETF

Chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 (HOSE: E1VFVN30)

Giá chứng chỉ quỹ đang trong xu hướng tăng ngắn hạn khi tạo các đỉnh đáy sau cao hơn.

Ngưỡng kháng cự hiện tại là đỉnh cũ 02/2017, tương đương vùng 10,900 – 11,000.

Vùng hỗ trợ là đáy cũ 10,600 – 10,650.

Chứng chỉ quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF (LSE:XFVT)

Giá chứng chỉ quỹ đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn từ tháng 12/2016.

Ngưỡng kháng cự 22,000 đang được test lại. Tuy nhiên vùng kháng cự 22,000 – 23,000 được đánh giá khá mạnh do tồn tại lâu, giá nhiều lần đảo chiều tại đây.

Chứng chỉ quỹ Market Vectors Vietnam ETF (NYSE: VNM)

Giá chứng chỉ quỹ đang hình thành xu hướng giảm ngắn hạn khi xuyên thủng đường trung bình động EMA 20 và mặt bằng giá 13.6 – 13.7 đã thiết lập trước đó.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 13.2. Xa hơn là ngưỡng 12.6, đáy cũ tháng 12/2016.

Ngưỡng kháng cự gần nhất là 13.7, EMA 20 ngày.

Kết luận:

Các chứng chỉ quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF, ETF VFMVN30 đang kiểm nghiệm lại các ngưỡng kháng cự quan trọng, riêng Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M) thì đang hình thành xu hướng giảm. Vì vậy, biến động của thị trường sắp tới sẽ khá khó đoán.

Bên cạnh đó, các quỹ ETF chỉ đại diện cho phần nhỏ của dòng tiền khối ngoại. Theo số liệu tính tới ngày 10/03/2017, chỉ số NetValForVN (tính giao dịch khớp lệnh qua sàn của nhà đầu tư nước ngoài) đang đi xuống cho thấy dấu hiệu bán ròng trở lại trong thời gian gần đây.

Vì vậy, nhà đầu tư không cần vội đua lệnh để mua giá cao mà có thể tận dụng các phiên điều chỉnh để mua vào nhằm hạn chế rủi ro.

 

Nguyễn Hùng Minh, Phòng Tư Vấn Vietstock

Từ khóa: ETF, biến động thị trường, XFVT, VNM, E1VFVN30

Các chứng chỉ quỹ ETF đang biến động như thế nào?

Giá các chứng chỉ quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF hay ETF VFMVN30 đang kiểm nghiệm lại các ngưỡng kháng cự quan trọng, riêng Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M) thì đang hình thành xu hướng giảm. Vì vậy, biến động của thị trường sắp tới sẽ khá khó đoán.

Biến động của các chứng chỉ quỹ ETF

Chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 (HOSE: E1VFVN30)

Giá chứng chỉ quỹ đang trong xu hướng tăng ngắn hạn khi tạo các đỉnh đáy sau cao hơn.

Ngưỡng kháng cự hiện tại là đỉnh cũ 02/2017, tương đương vùng 10,900 – 11,000.

Vùng hỗ trợ là đáy cũ 10,600 – 10,650.

Chứng chỉ quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF (LSE:XFVT)

Giá chứng chỉ quỹ đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn từ tháng 12/2016.

Ngưỡng kháng cự 22,000 đang được test lại. Tuy nhiên vùng kháng cự 22,000 – 23,000 được đánh giá khá mạnh do tồn tại lâu, giá nhiều lần đảo chiều tại đây.

Chứng chỉ quỹ Market Vectors Vietnam ETF (NYSE: VNM)

Giá chứng chỉ quỹ đang hình thành xu hướng giảm ngắn hạn khi xuyên thủng đường trung bình động EMA 20 và mặt bằng giá 13.6 – 13.7 đã thiết lập trước đó.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 13.2. Xa hơn là ngưỡng 12.6, đáy cũ tháng 12/2016.

Ngưỡng kháng cự gần nhất là 13.7, EMA 20 ngày.

Kết luận:

Các chứng chỉ quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF, ETF VFMVN30 đang kiểm nghiệm lại các ngưỡng kháng cự quan trọng, riêng Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M) thì đang hình thành xu hướng giảm. Vì vậy, biến động của thị trường sắp tới sẽ khá khó đoán.

Bên cạnh đó, các quỹ ETF chỉ đại diện cho phần nhỏ của dòng tiền khối ngoại. Theo số liệu tính tới ngày 10/03/2017, chỉ số NetValForVN (tính giao dịch khớp lệnh qua sàn của nhà đầu tư nước ngoài) đang đi xuống cho thấy dấu hiệu bán ròng trở lại trong thời gian gần đây.

Vì vậy, nhà đầu tư không cần vội đua lệnh để mua giá cao mà có thể tận dụng các phiên điều chỉnh để mua vào nhằm hạn chế rủi ro.

 

Nguyễn Hùng Minh, Phòng Tư Vấn Vietstock

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (3)

Bộ lọc cổ phiếu

So sánh cổ phiếu

Công cụ phân tích kỹ thuật

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.1
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán