Tiến Trần

Do not think too much about the past !!!!

CEO: Trình phương án phát hành hơn 51 triệu cp, giá 10,000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn C.E.O  đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, trong đó có phương án phát hành hơn 51 triệu cp ra công chúng với giá 10,000 đồng/cp.

HĐQT của CEO sẽ trình lên phương án phát hành gần 51.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50% với giá 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1, quý 2/2017.

Toàn bộ số tiền gần 514.7 tỷ đồng thu về sẽ được Công ty đầu tư vào các dự án và bổ sung vốn vào các công ty con.

Cụ thể, CEO sẽ chi 357.8 tỷ đồng đầu tư vào 3 dự án gồm dự án Sonasea Residences - Phú Quốc 90 tỷ đồng, dự án Sunny Garden City 100 tỷ đồng và dự án River Silk City giai đoạn 2 và 3 gần 167.8 tỷ đồng. Đồng thời, CEO sẽ góp 66.88 tỷ đồng  vào 2 công ty con CTCP Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc (51.58 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng C.E.O (15.3 tỷ đồng). Phần còn lại 90 tỷ đồng sẽ được CEO bổ sung vào vốn lưu động.

Về kế hoạch trong năm 2017, CEO chưa đưa ra những con số cụ thể ngoài mục tiêu hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1,544 tỷ đồng.

Tại Đại hội, HĐQT của CEO cũng sẽ trình lên bầu thay thế HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022./.

Tài liệu đính kèm:
CEO_2017.3.2_c4cc5d2_CEO_Cong_bo_tai_lieu_hop_DHDCD.rar

Từ khóa: CEO, ĐHĐCĐ, phát hành cổ phiếu

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

CEO: Trình phương án phát hành hơn 51 triệu cp, giá 10,000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn C.E.O  đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, trong đó có phương án phát hành hơn 51 triệu cp ra công chúng với giá 10,000 đồng/cp.

HĐQT của CEO sẽ trình lên phương án phát hành gần 51.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50% với giá 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1, quý 2/2017.

Toàn bộ số tiền gần 514.7 tỷ đồng thu về sẽ được Công ty đầu tư vào các dự án và bổ sung vốn vào các công ty con.

Cụ thể, CEO sẽ chi 357.8 tỷ đồng đầu tư vào 3 dự án gồm dự án Sonasea Residences - Phú Quốc 90 tỷ đồng, dự án Sunny Garden City 100 tỷ đồng và dự án River Silk City giai đoạn 2 và 3 gần 167.8 tỷ đồng. Đồng thời, CEO sẽ góp 66.88 tỷ đồng  vào 2 công ty con CTCP Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc (51.58 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng C.E.O (15.3 tỷ đồng). Phần còn lại 90 tỷ đồng sẽ được CEO bổ sung vào vốn lưu động.

Về kế hoạch trong năm 2017, CEO chưa đưa ra những con số cụ thể ngoài mục tiêu hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1,544 tỷ đồng.

Tại Đại hội, HĐQT của CEO cũng sẽ trình lên bầu thay thế HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022./.

Tài liệu đính kèm:
CEO_2017.3.2_c4cc5d2_CEO_Cong_bo_tai_lieu_hop_DHDCD.rar

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CEO 10.6 +0.2 +1.92% 1,211,122

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán