Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

CNG: Kế hoạch lãi giảm còn 81 tỷ dựa trên giá dầu 50 USD/thùng

HĐQT CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) đã phê duyệt kế hoạch năm 2017 với sản lượng 110 triệu Sm3, tổng doanh thu 981 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thế lần lượt là 101 tỷ đồng và 81 tỷ đồng. Cổ tức 15%.

CNG đặt kế hoạch này được tính trên cơ sở giá dầu thế giới 50 USD/thùng, giá dầu trong nước 9,550 đồng/kg và tỷ giá 22,500 đồng/cp.

Trong khi đó năm 2016, CNG đã thực hiện được 890 tỷ đồng doanh thu thuần và 112 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy CNG đặt kế hoạch doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm 27% so với thực hiện 2016./.

Tài liệu đính kèm:
20170308_20170308 - CNG - CBTT Nghi quyet hop HDQT ngày 6.3.2017 ve Phe duyet KHSXKD 2017 va du kien ngay hop DHCDD 2017.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (215) : Kế hoạch 2017 

CNG: Kế hoạch lãi giảm còn 81 tỷ dựa trên giá dầu 50 USD/thùng

HĐQT CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) đã phê duyệt kế hoạch năm 2017 với sản lượng 110 triệu Sm3, tổng doanh thu 981 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thế lần lượt là 101 tỷ đồng và 81 tỷ đồng. Cổ tức 15%.

CNG đặt kế hoạch này được tính trên cơ sở giá dầu thế giới 50 USD/thùng, giá dầu trong nước 9,550 đồng/kg và tỷ giá 22,500 đồng/cp.

Trong khi đó năm 2016, CNG đã thực hiện được 890 tỷ đồng doanh thu thuần và 112 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy CNG đặt kế hoạch doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm 27% so với thực hiện 2016./.

Tài liệu đính kèm:
20170308_20170308 - CNG - CBTT Nghi quyet hop HDQT ngày 6.3.2017 ve Phe duyet KHSXKD 2017 va du kien ngay hop DHCDD 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CNG 31.4 -0.7 -2.03% 1,200

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 39.1
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.1
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.6
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán