Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

Đánh giá thị trường còn khó khăn, TUG đặt kế hoạch 2017 sụt giảm

CTCP Lai dắt & Vận tải Cảng Hải Phòng (UPCoM: TUG) vừa mới chính thức gia nhập sàn UPCoM vào tháng 2/2017, nhưng kế hoạch cho năm 2017 sắp tới lại không mấy khả quan khi lãi trước thuế giảm nhẹ 7% so với thực hiện năm trước.

Theo báo cáo thường niên của TUG, chỉ tiêu đề ra là 67.8 tỷ đồng doanh thu và 6 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt giảm 15% và 7% so với kết quả năm 2016. Do đánh giá thị trường vẫn còn nhiều khó khăn tiềm ẩn nên phương hướng của TUG trong năm 2017 là giữ vững chất lượng dịch vụ, tập trung vào hoạt động kinh doanh và tranh thủ sự hỗ trợ của Cảng Hải Phòng trong những lĩnh vực thế mạnh.

Điểm sơ kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu giảm nhẹ 2% xuống 79.8 tỷ đồng, gần hoàn thành chỉ tiêu với 94%. Theo đó, lãi trước thuế cũng chỉ tương đương 80% kế hoạch, đạt 6.4 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lãi ròng TUG lại có tăng trưởng 27%, đạt 5.1 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giá vốn thấp./.

Tài liệu đính kèm:
TUG_2017.3.17_30738f5_5015_bn_2017_03_16_1649_1.PDF
TUG bctn 2016

Từ khóa: TUG, kế hoạch, doanh thu, lãi ròng

Đánh giá thị trường còn khó khăn, TUG đặt kế hoạch 2017 sụt giảm

CTCP Lai dắt & Vận tải Cảng Hải Phòng (UPCoM: TUG) vừa mới chính thức gia nhập sàn UPCoM vào tháng 2/2017, nhưng kế hoạch cho năm 2017 sắp tới lại không mấy khả quan khi lãi trước thuế giảm nhẹ 7% so với thực hiện năm trước.

Theo báo cáo thường niên của TUG, chỉ tiêu đề ra là 67.8 tỷ đồng doanh thu và 6 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt giảm 15% và 7% so với kết quả năm 2016. Do đánh giá thị trường vẫn còn nhiều khó khăn tiềm ẩn nên phương hướng của TUG trong năm 2017 là giữ vững chất lượng dịch vụ, tập trung vào hoạt động kinh doanh và tranh thủ sự hỗ trợ của Cảng Hải Phòng trong những lĩnh vực thế mạnh.

Điểm sơ kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu giảm nhẹ 2% xuống 79.8 tỷ đồng, gần hoàn thành chỉ tiêu với 94%. Theo đó, lãi trước thuế cũng chỉ tương đương 80% kế hoạch, đạt 6.4 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lãi ròng TUG lại có tăng trưởng 27%, đạt 5.1 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giá vốn thấp./.

Tài liệu đính kèm:
TUG_2017.3.17_30738f5_5015_bn_2017_03_16_1649_1.PDF
TUG bctn 2016

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 39.1
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.1
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.6
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán