Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

DCM đặt kế hoạch doanh thu 2017 trên 5,300 tỷ đồng, tăng 10%

Năm 2017, DCM ước tính sản lượng tiêu thụ là 752,000 tấn ure thương mại, 30,000 tấn sản phẩm mới các loại và kinh doanh 75,000 tấn phân bón khác trên thị trường với tổng doanh thu dự kiến trên 5,300 tỷ đồng, tăng 10% so với 2016.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà màu (HOSE: DCM) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2017 với sản lượng tiêu thụ dự kiến là 752,000 tấn ure thương mại, 30,000 tấn sản phẩm mới các loại và kinh doanh 75,000 tấn phân bón khác trên thị trường với tổng doanh thu dự kiến trên 5,300 tỷ đồng (tăng 10% so với 2016).

DCM cũng cho biết, 2 tháng đầu năm 2017, nhà máy Đạm Cà mau sản xuất được 153,000 tấn và tiêu thụ trên 120,000 tấn.

Tại thị trường Campuchia, năm 2016, DCM đã xuất khẩu 75,725 tấn ure với doanh thu đạt 411 tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2015.

Năm 2017, DCM dự kiến xuất khẩu sang thị trường này khoảng 80,000 tấn ure, đồng thời xuất khẩu thêm một số sản phẩm khác như NPK, DAP.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng nợ vay ngân hàng của DCM đạt khoảng 6,000 tỷ, mặc dù giảm khoảng 1,000 tỷ đồng nhưng lớn hơn vốn chủ sở hữu của Công ty. Khấu hao tài sản cố định là gần 1,300 tỷ/năm; Công ty có khoảng 3,000 tỷ tiền và tiền gửi ngân hàng trong đó 2,300 tỷ hạch toán dưới dạng đầu tư tài chính ngắn hạn./.

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

DCM đặt kế hoạch doanh thu 2017 trên 5,300 tỷ đồng, tăng 10%

Năm 2017, DCM ước tính sản lượng tiêu thụ là 752,000 tấn ure thương mại, 30,000 tấn sản phẩm mới các loại và kinh doanh 75,000 tấn phân bón khác trên thị trường với tổng doanh thu dự kiến trên 5,300 tỷ đồng, tăng 10% so với 2016.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà màu (HOSE: DCM) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2017 với sản lượng tiêu thụ dự kiến là 752,000 tấn ure thương mại, 30,000 tấn sản phẩm mới các loại và kinh doanh 75,000 tấn phân bón khác trên thị trường với tổng doanh thu dự kiến trên 5,300 tỷ đồng (tăng 10% so với 2016).

DCM cũng cho biết, 2 tháng đầu năm 2017, nhà máy Đạm Cà mau sản xuất được 153,000 tấn và tiêu thụ trên 120,000 tấn.

Tại thị trường Campuchia, năm 2016, DCM đã xuất khẩu 75,725 tấn ure với doanh thu đạt 411 tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2015.

Năm 2017, DCM dự kiến xuất khẩu sang thị trường này khoảng 80,000 tấn ure, đồng thời xuất khẩu thêm một số sản phẩm khác như NPK, DAP.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng nợ vay ngân hàng của DCM đạt khoảng 6,000 tỷ, mặc dù giảm khoảng 1,000 tỷ đồng nhưng lớn hơn vốn chủ sở hữu của Công ty. Khấu hao tài sản cố định là gần 1,300 tỷ/năm; Công ty có khoảng 3,000 tỷ tiền và tiền gửi ngân hàng trong đó 2,300 tỷ hạch toán dưới dạng đầu tư tài chính ngắn hạn./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DCM 13.6 +0.2 +1.49% 973,380

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán