Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

ĐHĐCĐ Gỗ Thuận An: Vì sao đặt kế hoạch 2017 đi ngang?

Sáng 21/03/2017, CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu tiêu thụ 497.8 tỷ đồng và lãi sau thuế 14.58 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của GTA

Theo đánh giá của HĐQT GTA, bước sang năm 2017, dự báo thị trường gỗ sơ chế sẽ khởi sắc hơn năm 2016, đó là điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng, tăng doanh thu sơ chế nhưng đồng thời đó cũng là yếu tố làm tăng chi phí nguyên liệu đầu vào khi giá đấu cây cao su thanh lý được đẩy lên cao.

Đối với sản phẩm tinh chế, xu hướng mỏng đối với các chi tiết gỗ vẫn là xu hướng chủ đạo trong năm 2017 nhằm giảm giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh và sức tiêu thụ. Trong bối cảnh đó, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Công ty xác định duy trì doanh thu và sản lượng tinh chế như năm 2016, tăng doanh thu và sản lượng sơ chế, tăng năng suất lao động nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn.

Trên cơ sở những đơn hàng đã có và năng lực sản xuất thực tế của 2 nhà máy, Ban điều hành Công ty dự kiến các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2017 với doanh thu gỗ sơ chế 177.3 tỷ đồng và doanh thu gỗ tinh chế 310 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến 507.3 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với kết quả năm 2016 và lãi ròng cũng chỉ tăng nhẹ, ở mức 14.59 tỷ đồng.

Giải thích nguyên nhân tại sao kế hoạch sản lượng, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không tăng, ông Trần Văn Đá – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ GTA cho biết, do tính cạnh tranh ở các sản phẩm gỗ tinh chế tại các thị trường mà Công ty tiêu thụ đang rất cao. Nhu cầu sử dụng sản phẩm gỗ của khách hàng cũng đã thay đổi theo hướng ít lượng gỗ hơn (trước đây nếu 1 khối gỗ làm 10 cái bàn thì với xu hướng khách hàng mới thì chỉ còn 0.9 khối gỗ), do đó công ty cũng thực hiện hạ giá thành, dẫn đến kế hoạch lợi nhuận không tăng so với năm 2016.

Hiện tại thì GTA đang lên kế hoạch xây dựng nhà xưởng ở Bình Phước, dự kiến khi đi vào hoạt động năm 2018 thì hiệu quả kinh doanh Công ty lúc đó mới cao.

Ông Đá cũng cho biết thêm, trong năm 2017, dự kiến thị trường xuất khẩu của GTA chiếm tỷ trọng 55% (năm 2016 là 50%), ở Úc sẽ dưới 30% và châu Âu trên 15%.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 mà HĐQT GTA đã trình. Bên cạnh đó, cổ tức 2017 cũng được thông qua ở mức 11%.

Nâng cổ tức 2016 lên 10%

Cổ đông cũng đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 của GTA với doanh thu đạt được là 490 tỷ đồng, lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 18 tỷ và 14.5 tỷ đồng. Đáng chú ý là cổ tức 2016 sẽ được nâng lên 10% thay vì con số 8% đã thông qua tại đại hội năm trước.

Về tình hình sản xuất tinh chế năm 2016 của GTA thì nhiều có thuận lợi, một phần do đơn hàng nhiều và ổn định tại thị trường Mỹ và Úc. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm tinh chế tăng 5.95% so với kế hoạch nhưng doanh thu tăng 24.73% là do dòng sản phẩm năm nay phối hợp với nhiều chất liệu khác ngoài gỗ như xi măng, khung sắt...

Sản lượng sản xuất cũng như sản lượng tiêu thụ phôi sơ chế năm 2016 không đạt như kế hoạch một phần do thị trường tiêu thụ còn chưa hồi phục hoàn toàn. Bên cạnh đó, diện tích cao su phân bổ năm 2016 không đạt theo kế hoạch cũng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu phôi sơ chế 2016.

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng 27.8% so với kế hoạch, một phần nhờ sự gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tài chính. Tính đến cuối năm 2016, phải thu của khách hàng của GTA ở mức 19.35 tỷ đồng, trong đó công nợ xuất khẩu là 14.5 tỷ đồng, chiếm 74.9% trên tổng nợ phải thu của khách hàng. Công nợ này có thời gian thanh toán từ 30 đến 45 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được bộ chứng từ.

Đối với công nợ phải trả tới ngày 31/12/2016 là 43.7 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do hồ sơ thanh toán không kịp hoàn tất trước ngày 31/12 nên Công ty đã chuyển lịch thanh toán cho nhà cung cấp vào ngày 3/1/2017 với số tiền là 14.2 tỷ đồng.

Trong năm 2016, tổng giá trị đầu tư của GTA là 5.4 tỷ đồng , trong đó mua sắm máy móc thiết bị là 5 tỷ đồng, đầu tư XDCB là 374 triệu đồng./.

Từ khóa: Gỗ Thuận An, kế hoạch

 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ Gỗ Thuận An: Vì sao đặt kế hoạch 2017 đi ngang?

Sáng 21/03/2017, CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu tiêu thụ 497.8 tỷ đồng và lãi sau thuế 14.58 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của GTA

Theo đánh giá của HĐQT GTA, bước sang năm 2017, dự báo thị trường gỗ sơ chế sẽ khởi sắc hơn năm 2016, đó là điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng, tăng doanh thu sơ chế nhưng đồng thời đó cũng là yếu tố làm tăng chi phí nguyên liệu đầu vào khi giá đấu cây cao su thanh lý được đẩy lên cao.

Đối với sản phẩm tinh chế, xu hướng mỏng đối với các chi tiết gỗ vẫn là xu hướng chủ đạo trong năm 2017 nhằm giảm giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh và sức tiêu thụ. Trong bối cảnh đó, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Công ty xác định duy trì doanh thu và sản lượng tinh chế như năm 2016, tăng doanh thu và sản lượng sơ chế, tăng năng suất lao động nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn.

Trên cơ sở những đơn hàng đã có và năng lực sản xuất thực tế của 2 nhà máy, Ban điều hành Công ty dự kiến các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2017 với doanh thu gỗ sơ chế 177.3 tỷ đồng và doanh thu gỗ tinh chế 310 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến 507.3 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với kết quả năm 2016 và lãi ròng cũng chỉ tăng nhẹ, ở mức 14.59 tỷ đồng.

Giải thích nguyên nhân tại sao kế hoạch sản lượng, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không tăng, ông Trần Văn Đá – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ GTA cho biết, do tính cạnh tranh ở các sản phẩm gỗ tinh chế tại các thị trường mà Công ty tiêu thụ đang rất cao. Nhu cầu sử dụng sản phẩm gỗ của khách hàng cũng đã thay đổi theo hướng ít lượng gỗ hơn (trước đây nếu 1 khối gỗ làm 10 cái bàn thì với xu hướng khách hàng mới thì chỉ còn 0.9 khối gỗ), do đó công ty cũng thực hiện hạ giá thành, dẫn đến kế hoạch lợi nhuận không tăng so với năm 2016.

Hiện tại thì GTA đang lên kế hoạch xây dựng nhà xưởng ở Bình Phước, dự kiến khi đi vào hoạt động năm 2018 thì hiệu quả kinh doanh Công ty lúc đó mới cao.

Ông Đá cũng cho biết thêm, trong năm 2017, dự kiến thị trường xuất khẩu của GTA chiếm tỷ trọng 55% (năm 2016 là 50%), ở Úc sẽ dưới 30% và châu Âu trên 15%.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 mà HĐQT GTA đã trình. Bên cạnh đó, cổ tức 2017 cũng được thông qua ở mức 11%.

Nâng cổ tức 2016 lên 10%

Cổ đông cũng đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 của GTA với doanh thu đạt được là 490 tỷ đồng, lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 18 tỷ và 14.5 tỷ đồng. Đáng chú ý là cổ tức 2016 sẽ được nâng lên 10% thay vì con số 8% đã thông qua tại đại hội năm trước.

Về tình hình sản xuất tinh chế năm 2016 của GTA thì nhiều có thuận lợi, một phần do đơn hàng nhiều và ổn định tại thị trường Mỹ và Úc. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm tinh chế tăng 5.95% so với kế hoạch nhưng doanh thu tăng 24.73% là do dòng sản phẩm năm nay phối hợp với nhiều chất liệu khác ngoài gỗ như xi măng, khung sắt...

Sản lượng sản xuất cũng như sản lượng tiêu thụ phôi sơ chế năm 2016 không đạt như kế hoạch một phần do thị trường tiêu thụ còn chưa hồi phục hoàn toàn. Bên cạnh đó, diện tích cao su phân bổ năm 2016 không đạt theo kế hoạch cũng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu phôi sơ chế 2016.

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng 27.8% so với kế hoạch, một phần nhờ sự gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tài chính. Tính đến cuối năm 2016, phải thu của khách hàng của GTA ở mức 19.35 tỷ đồng, trong đó công nợ xuất khẩu là 14.5 tỷ đồng, chiếm 74.9% trên tổng nợ phải thu của khách hàng. Công nợ này có thời gian thanh toán từ 30 đến 45 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được bộ chứng từ.

Đối với công nợ phải trả tới ngày 31/12/2016 là 43.7 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do hồ sơ thanh toán không kịp hoàn tất trước ngày 31/12 nên Công ty đã chuyển lịch thanh toán cho nhà cung cấp vào ngày 3/1/2017 với số tiền là 14.2 tỷ đồng.

Trong năm 2016, tổng giá trị đầu tư của GTA là 5.4 tỷ đồng , trong đó mua sắm máy móc thiết bị là 5 tỷ đồng, đầu tư XDCB là 374 triệu đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GTA 16.7 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán