Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

ĐHĐCĐ HCD: Kế hoạch tăng vốn gấp đôi, lãi ròng 2017 hơn 30 tỷ đồng

Sáng ngày 25/03, CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 270 tỷ đồng, gấp đôi vốn hiện tại.

* Vì đâu cổ phiếu HCD vẫn đổ đèo dù lãi 2016 tăng vọt và kế hoạch 2017 tham vọng?

ĐHĐCĐ HCD sáng ngày 25/03

Theo đó, HCD dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu 95% và phát hành theo chương trình lựa chọn cán bộ công nhân viên 5%. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết và triển khai thực hiện.

Tại đại hội, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐQT HCD cho biết, mục tiêu của đợt tăng vốn lên 270 tỷ đồng lần này là nhằm thực hiện chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó, chủ yếu hướng đến mục tiêu đầu tư xây dựng nhà máy bao bì màng mỏng tại Bắc Ninh để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, tạo ra các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu và vấn đề rác thải môi trường. Mục tiêu đến năm 2020 đưa các sản phẩm đặc thù chiếm 60% doanh thu.

Ngoài ra, HCD còn dự định đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị tiên tiến công nghệ Đài Loan và tự động hóa chiếm tỷ lệ cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn của các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư mua lại và hợp nhất các công ty hoạt động trong các ngành thép, ngành xăng dầu.

Về phương án sử dụng vốn, tổng nguồn vốn huy động từ cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên dự kiến sẽ được sử dụng như sau: Chi phí xây lắp nhà máy và mua sắm máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất bao bì màng mỏng từ hạt nhựa dự kiến 100 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của nhà máy dự kiến 35 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi ròng 2017 hơn 30 tỷ đồng

Trong năm 2017, HCD dự kiến đạt 800 tỷ đồng doanh thu, tăng 57% so với năm thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 38 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 30.4 tỷ đồng, tăng 53%.

Được biết, trong năm 2016, lãi ròng đạt được của HCD năm 2016, gần gấp đôi năm 2015 với 20 tỷ đồng. Dù doanh thu thuần thực chất chỉ tăng 25%, nhưng nhờ vào mức tăng giá vốn (24%) thấp và việc cắt giảm chi phí tài chính hơn 28% (giảm hơn 12 tỷ đồng nợ vay thương mại từ khoản phải trả người bán ngắn hạn, nợ vay tài chính cũng được cắt giảm đến 25 tỷ đồng).

Ngoài việc thông qua kế hoạch kinh doanh 2017, tại đại hội cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh trong 3 năm 2017, 2018, 2019 với doanh thu lần lượt đạt 800 tỷ, 1,000 tỷ và 1,100 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng dự kiến 3 năm lần lượt là 30.4 tỷ, 37.6 tỷ và 41.6 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2017, 2018 và 2019 của HCD
Đơn vị tính: triệu đồng

Ông Dũng cũng cho biết, theo kế hoạch công ty sẽ đưa nhà máy sản xuất bao bì tại Bắc Ninh vào hoạt động trong quý 2/2017. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào các dự án, liên kết chặt chẽ với các công ty liên kết, liên doanh, mở rộng đa dạng hóa hình thức đầu tư. Tìm kiếm góp vốn vào các Công ty hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, linh kiện điện tử.

Ngoài ra, HCD dự kiến thoái vốn khỏi CTCP sản xuất và thương mại Đức An, đầu tư sang công ty thuộc ngành thép và BĐS. Theo đó, công ty sẽ tiến hành chào bán 4.5 triệu cổ phần tại công ty Đức An với giá bán không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Dự kiến thời gian thoái vốn từ quý 2/2017 đến hết năm 2017.

Cuối cùng, đại hội đã thông qua bầu ông Dương Hữu Tuyến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế bà Lê Thị Huyền. Đồng thời, đồng ý cho HCD bổ sung thêm ngành “Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan”./.

Từ khóa: kế hoạch tăng vốn, lãi ròng 2017

 Bài viết cùng chủ đề (224) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ HCD: Kế hoạch tăng vốn gấp đôi, lãi ròng 2017 hơn 30 tỷ đồng

Sáng ngày 25/03, CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 270 tỷ đồng, gấp đôi vốn hiện tại.

* Vì đâu cổ phiếu HCD vẫn đổ đèo dù lãi 2016 tăng vọt và kế hoạch 2017 tham vọng?

ĐHĐCĐ HCD sáng ngày 25/03

Theo đó, HCD dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu 95% và phát hành theo chương trình lựa chọn cán bộ công nhân viên 5%. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết và triển khai thực hiện.

Tại đại hội, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐQT HCD cho biết, mục tiêu của đợt tăng vốn lên 270 tỷ đồng lần này là nhằm thực hiện chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó, chủ yếu hướng đến mục tiêu đầu tư xây dựng nhà máy bao bì màng mỏng tại Bắc Ninh để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, tạo ra các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu và vấn đề rác thải môi trường. Mục tiêu đến năm 2020 đưa các sản phẩm đặc thù chiếm 60% doanh thu.

Ngoài ra, HCD còn dự định đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị tiên tiến công nghệ Đài Loan và tự động hóa chiếm tỷ lệ cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn của các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư mua lại và hợp nhất các công ty hoạt động trong các ngành thép, ngành xăng dầu.

Về phương án sử dụng vốn, tổng nguồn vốn huy động từ cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên dự kiến sẽ được sử dụng như sau: Chi phí xây lắp nhà máy và mua sắm máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất bao bì màng mỏng từ hạt nhựa dự kiến 100 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của nhà máy dự kiến 35 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi ròng 2017 hơn 30 tỷ đồng

Trong năm 2017, HCD dự kiến đạt 800 tỷ đồng doanh thu, tăng 57% so với năm thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 38 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 30.4 tỷ đồng, tăng 53%.

Được biết, trong năm 2016, lãi ròng đạt được của HCD năm 2016, gần gấp đôi năm 2015 với 20 tỷ đồng. Dù doanh thu thuần thực chất chỉ tăng 25%, nhưng nhờ vào mức tăng giá vốn (24%) thấp và việc cắt giảm chi phí tài chính hơn 28% (giảm hơn 12 tỷ đồng nợ vay thương mại từ khoản phải trả người bán ngắn hạn, nợ vay tài chính cũng được cắt giảm đến 25 tỷ đồng).

Ngoài việc thông qua kế hoạch kinh doanh 2017, tại đại hội cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh trong 3 năm 2017, 2018, 2019 với doanh thu lần lượt đạt 800 tỷ, 1,000 tỷ và 1,100 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng dự kiến 3 năm lần lượt là 30.4 tỷ, 37.6 tỷ và 41.6 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2017, 2018 và 2019 của HCD
Đơn vị tính: triệu đồng

Ông Dũng cũng cho biết, theo kế hoạch công ty sẽ đưa nhà máy sản xuất bao bì tại Bắc Ninh vào hoạt động trong quý 2/2017. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào các dự án, liên kết chặt chẽ với các công ty liên kết, liên doanh, mở rộng đa dạng hóa hình thức đầu tư. Tìm kiếm góp vốn vào các Công ty hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, linh kiện điện tử.

Ngoài ra, HCD dự kiến thoái vốn khỏi CTCP sản xuất và thương mại Đức An, đầu tư sang công ty thuộc ngành thép và BĐS. Theo đó, công ty sẽ tiến hành chào bán 4.5 triệu cổ phần tại công ty Đức An với giá bán không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Dự kiến thời gian thoái vốn từ quý 2/2017 đến hết năm 2017.

Cuối cùng, đại hội đã thông qua bầu ông Dương Hữu Tuyến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế bà Lê Thị Huyền. Đồng thời, đồng ý cho HCD bổ sung thêm ngành “Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan”./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HCD 8.3 +0.1 +1.47% 544,050

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán