Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

ĐHĐCĐ IBC: Chào bán 30 triệu cp với giá chỉ bằng 1/5 thị giá

Chiều ngày 08/03, CTCP Đầu Tư Apax Holdings (UPCoM: IBC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch tăng vốn lên gần 689 tỷ đồng và kế hoạch năm 2017 và 2018.

ĐHĐCĐ của IBC chiều ngày 08/03 tại Hà Nội

Phát hành hơn 37.5 triệu cổ phiếu tăng vốn

IBC đã được thông qua việc tăng vốn từ 313 tỷ đồng lên gần 689 tỷ đồng bằng 2 phương án phát hành. Thứ nhất, IBC sẽ chào bán hơn 30 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0.96, với giá 10,000 đồng/cp, thời gian thực hiện trong quý 1, quý 2/2017; trong đợt thứ hai dự kiến cũng trong năm nay, IBC sẽ phát hành ra công chúng thông qua đấu giá 7.5 triệu cp, với mức giá khởi điểm dự kiến là 20,000 đồng/cp.

Mức giá phát hành trên là khá thấp so với thị giá của IBC trên sàn UPCoM. Tính đến phiên ngày 08/03, thị giá cổ phiếu IBC đang dao động ở mức 50,800 đồng/cp và đã có 15 phiên tăng giá.  

Thị giá cổ phiếu IBC từ khi lên UPCoM đến nay

Chia sẻ tại đại hội, bà Vũ Cẩm La Hương – Tổng Giám đốc cho biết, việc tăng vốn của IBC nhiều khả năng sẽ thành công vì các cổ đông lớn và các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đã có ý định mua lượng lớn cổ phiếu phát hành trên.

Với số tiền thu về từ đợt phát hành tối thiểu là 450.7 tỷ đồng, IBC sẽ chi hơn 340.8 tỷ đồng mua lại 7.6 triệu cp của CTCP Anh ngữ Apax (với giá 45,000 đồng/cp), để nâng tỷ lệ sở hữu lên 98%; phần còn lại gần 110 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.

Liên quan đến việc góp vốn vào Anh ngữ Apax, bà Hương cho biết, trước mắt IBC sẽ nắm 98% của Anh ngữ Apax nhưng thời gian tới Tập đoàn Chungdahm Learning – doanh nghiệp Hàn Quốc cũng sẽ đầu tư nắm giữ 30% vốn của Anh ngữ Apax. Hiện tại, Tập đoàn Chungdahm Learning đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư và sẽ hoàn tất trong thời gian tới.

Tại đại hội, cổ đông cũng đã thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu IBC sang sàn HOSE, dự kiến sẽ nộp thủ tục tại ngày 28/05/2017.

Kế hoạch lợi nhuận 2017 và 2018 nhảy vọt

Trong 2 năm tới, IBC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng mạnh so với giai đoạn trước, dự kiến đạt 894 tỷ đồng năm 2017 và 1,450 tỷ đồng năm 2018; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến lần lượt đạt hơn 91.8 tỷ và 133 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là kết quả hợp nhất tăng mạnh nhưng doanh thu và lợi nhuận kinh doanh riêng của Công ty mẹ (IBC) chiếm tỷ trọng khá thấp trong kết quả hợp nhất. Cụ thể, theo kế hoạch riêng của Công ty mẹ, doanh thu chỉ lần lượt 44.2 tỷ và 50.6 tỷ đồng trong năm 2017 và 2018. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính cũng chỉ ở mức 24.2 tỷ và 29 tỷ đồng.

Giải đáp thắc mắc của cổ đông, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy cho biết, trong 2 năm tới kết quả kinh doanh của IBC sẽ chủ yếu đến từ các công ty con mà công ty sở hữu.

Sau khi Egroup đầu tư vào IBC, hoạt động kinh doanh của IBC chỉ giữ lại một số mảng như tư vấn tài chính và hỗ trợ đầu tư, còn phần lớn nguồn lực dành để hỗ trợ cho các Công ty con. Do đó, kết quả kinh doanh của Công ty mẹ IBC sẽ khá thấp so với tổng thể kết quả hợp nhất. Bên cạnh đó, việc đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh là dựa trên quy mô của Công ty và nền tảng đã có. Vốn tài chính của IBC tăng mạnh nên doanh thu và lợi nhuận cũng sẽ tăng.

Tại đại hội, IBC cũng đã được thông qua việc tham gia góp vốn vào Apax English (sở hữu 98% vốn) và CTCP Apax Igarten (sở hữu 51% vốn)

Mô hình sở hữu của IBC trong tương lai

Cuối cùng, cổ đông cũng đã thông qua tất cả tờ trình trong đó có việc chuyển trụ sở của Công ty về tòa nhà Sky City tower, số 88 Láng Hạ, Hà Nội./.

Từ khóa: ĐHĐCĐ, phát hành cổ phiếu, IBC, lãi ròng, chuyển sàn

 Bài viết cùng chủ đề (235) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ IBC: Chào bán 30 triệu cp với giá chỉ bằng 1/5 thị giá

Chiều ngày 08/03, CTCP Đầu Tư Apax Holdings (UPCoM: IBC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch tăng vốn lên gần 689 tỷ đồng và kế hoạch năm 2017 và 2018.

ĐHĐCĐ của IBC chiều ngày 08/03 tại Hà Nội

Phát hành hơn 37.5 triệu cổ phiếu tăng vốn

IBC đã được thông qua việc tăng vốn từ 313 tỷ đồng lên gần 689 tỷ đồng bằng 2 phương án phát hành. Thứ nhất, IBC sẽ chào bán hơn 30 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0.96, với giá 10,000 đồng/cp, thời gian thực hiện trong quý 1, quý 2/2017; trong đợt thứ hai dự kiến cũng trong năm nay, IBC sẽ phát hành ra công chúng thông qua đấu giá 7.5 triệu cp, với mức giá khởi điểm dự kiến là 20,000 đồng/cp.

Mức giá phát hành trên là khá thấp so với thị giá của IBC trên sàn UPCoM. Tính đến phiên ngày 08/03, thị giá cổ phiếu IBC đang dao động ở mức 50,800 đồng/cp và đã có 15 phiên tăng giá.  

Thị giá cổ phiếu IBC từ khi lên UPCoM đến nay

Chia sẻ tại đại hội, bà Vũ Cẩm La Hương – Tổng Giám đốc cho biết, việc tăng vốn của IBC nhiều khả năng sẽ thành công vì các cổ đông lớn và các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đã có ý định mua lượng lớn cổ phiếu phát hành trên.

Với số tiền thu về từ đợt phát hành tối thiểu là 450.7 tỷ đồng, IBC sẽ chi hơn 340.8 tỷ đồng mua lại 7.6 triệu cp của CTCP Anh ngữ Apax (với giá 45,000 đồng/cp), để nâng tỷ lệ sở hữu lên 98%; phần còn lại gần 110 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.

Liên quan đến việc góp vốn vào Anh ngữ Apax, bà Hương cho biết, trước mắt IBC sẽ nắm 98% của Anh ngữ Apax nhưng thời gian tới Tập đoàn Chungdahm Learning – doanh nghiệp Hàn Quốc cũng sẽ đầu tư nắm giữ 30% vốn của Anh ngữ Apax. Hiện tại, Tập đoàn Chungdahm Learning đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư và sẽ hoàn tất trong thời gian tới.

Tại đại hội, cổ đông cũng đã thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu IBC sang sàn HOSE, dự kiến sẽ nộp thủ tục tại ngày 28/05/2017.

Kế hoạch lợi nhuận 2017 và 2018 nhảy vọt

Trong 2 năm tới, IBC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng mạnh so với giai đoạn trước, dự kiến đạt 894 tỷ đồng năm 2017 và 1,450 tỷ đồng năm 2018; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến lần lượt đạt hơn 91.8 tỷ và 133 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là kết quả hợp nhất tăng mạnh nhưng doanh thu và lợi nhuận kinh doanh riêng của Công ty mẹ (IBC) chiếm tỷ trọng khá thấp trong kết quả hợp nhất. Cụ thể, theo kế hoạch riêng của Công ty mẹ, doanh thu chỉ lần lượt 44.2 tỷ và 50.6 tỷ đồng trong năm 2017 và 2018. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính cũng chỉ ở mức 24.2 tỷ và 29 tỷ đồng.

Giải đáp thắc mắc của cổ đông, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy cho biết, trong 2 năm tới kết quả kinh doanh của IBC sẽ chủ yếu đến từ các công ty con mà công ty sở hữu.

Sau khi Egroup đầu tư vào IBC, hoạt động kinh doanh của IBC chỉ giữ lại một số mảng như tư vấn tài chính và hỗ trợ đầu tư, còn phần lớn nguồn lực dành để hỗ trợ cho các Công ty con. Do đó, kết quả kinh doanh của Công ty mẹ IBC sẽ khá thấp so với tổng thể kết quả hợp nhất. Bên cạnh đó, việc đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh là dựa trên quy mô của Công ty và nền tảng đã có. Vốn tài chính của IBC tăng mạnh nên doanh thu và lợi nhuận cũng sẽ tăng.

Tại đại hội, IBC cũng đã được thông qua việc tham gia góp vốn vào Apax English (sở hữu 98% vốn) và CTCP Apax Igarten (sở hữu 51% vốn)

Mô hình sở hữu của IBC trong tương lai

Cuối cùng, cổ đông cũng đã thông qua tất cả tờ trình trong đó có việc chuyển trụ sở của Công ty về tòa nhà Sky City tower, số 88 Láng Hạ, Hà Nội./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán