Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

ĐHĐCĐ NBB: Đến 30/06 có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm 2017

Sáng 29/03, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 cũng như phương án phát hành để tăng vốn lên hơn 1,000 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm 2017, NBB đề ra mục tiêu doanh thu đạt 1,000 tỷ đồng, bỏ xa con số thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 90 tỷ đồng và 72 tỷ đồng, tăng 73% và 57% so với năm trước.

Trong năm, Công ty dự kiến đưa vào đầu tư và kinh doanh các dự án tại TPHCM gồm City Gate Towers, Diamond Riverside (City Gate 2), NBB Garden III (City Gate 3) – Quận 8, Dự án Thủ Thiêm – Quận 2 và các dự án tại tỉnh như De Lagi – Bình Thuận, Sơn Tịnh – Quảng Ngãi, Đồi Thủy sản – Quảng Ninh.

 
Tình hình triển khai đầu tư các dự án của NBB từ 2017-2020

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh 2017, ông Đoàn Tường Triệu  - Chủ tịch NBB cho biết, kế hoạch kinh doanh (doanh thu 1,000 tỷ) xây dựng dựa trên cơ sở bàn giao dự án City Gate Tower cùng với 1 phần nhỏ từ dự án Sơn Tịnh Quảng Ngãi.

Song, ông Triệu cho biết thêm, đến 30/06 này, dự kiến Công ty sẽ bán hết dự án Đồi Thủy Sản, hạch toán bổ sung 50% vào doanh thu lợi nhuận (dự kiến 75 tỷ lợi nhuận). NBB cũng đang thỏa thuận bán toàn bộ nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô Đà Nẵng và ghi nhận lợi nhuận (khoảng 40 tỷ đồng) từ con số trích lập từ những năm trước. Như vậy nếu không có gì thay đổi thì đến 30/06/2017, NBB sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra cả năm 2017.

Tại đại hội, cổ đông lớn CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: CII) đề nghị NBB phải thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, xây dựng kế hoạch kinh doanh 3 năm và đẩy mạnh công tác quan hệ nhà đầu tư (IR).

Ông Triệu cho hay, một trong những lý do NBB không công bố chi tiết kế hoạch 3 năm là các dự án đều do Công ty thỏa thuận hay được Nhà nước giao. Do đó, nếu thực hiện một báo cáo chi tiết về giá bán sẽ ảnh hưởng đến việc đền bù giải tỏa dự án mà Công ty thực hiện.

Đối với công tác IR, Công ty không phủ nhận thiếu sót trong vấn đề này và sẽ khắc phục trong tương lai.

Còn lý do chưa thay đổi bộ máy tổ chức, ông Triệu cho biết, NBB xuất thân từ Cienco 5, đến năm 2016, Cienco 5 mới thoái hoàn toàn vốn tại NBB. Theo quy định trong hoạt động tổ chức, Cienco 5 đã có Tổng Giám đốc thì NBB không thể có Tổng Giám đốc thứ 2. Sắp tới, Công ty cũng sẽ trình đại hội về việc sửa đổi điều lệ và cũng sẽ trình về cơ cấu tổ chức cho cổ đông.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của NBB sáng ngày 29/03.

Phát hành gần 32 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, bổ sung phát hành ESOP

Tại đại hội, các cổ đông NBB đã thông qua phương án phát hành gần 32 triệu cp theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn từ 696 tỷ đồng lên hơn 1,000 tỷ đồng trong năm 2017. Nhằm đảm bảo khả năng phát hành thành công, NBB dự kiến giá chào bán là 10,000 đồng/cp, bằng ½ thị giá cổ phiếu NBB ở thời điểm hiện tại (20,550 đồng/cp).

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về vấn đề này, một cổ đông lớn đề xuất và được thông qua là đối với số cổ phiếu lẻ mà cổ đông không thực hiện quyền mua, thì mang ra đấu giá công khai với giá tham chiếu trong ngày GDKHQ cộng thêm 7%. Theo đó, nếu số cổ phần không mua hết đạt trên 1 triệu cp thì mang ra đấu giá còn dưới con số này thì giao cho HĐQT thực hiện phân bổ cho nhà đầu tư có nhu cầu với giá không thấp hơn giá pha loãng tại thời điểm chốt quyền cộng thêm 7%.

Bên cạnh đó, trước đề nghị của cổ đông lớn CII, HĐQT NBB thống nhất bổ sung phương án phát hành 1 triệu cp ESOP nếu hoàn thành tốt kết quả kinh doanh 2017 đề ra. Và phương án này cũng đã được cổ đông thông qua.

Ngoài ra, cổ đông NBB cũng thông qua chủ trương chấp thuận cho CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu từ 25% đến 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Được biết, sau hàng loạt đợt gom cổ phiếu NBB, tính đến ngày 21/02/2017, CII đang nắm giữ hơn 15.2 triệu cp NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 23.81%. Trước đó, HĐQT CII đã họp và thông qua kế hoạch chi tiết thành lập CII Land trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB lên trên 51%.

Ngoài ra, ngày 08/03/2017, ông Louis Nguyen đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị NBB vì lý do cá nhân. Tại đại hội, cổ đông cũng đã thông qua việc miễn nhiệm này đối với ông Louis Nguyen.

Được biết, ông Louis Nguyen - Chủ tịch Saigon Asset Management, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT độc lập của NBB từ tháng 4/2010./.

Từ khóa: NBB, dự án, tăng vốn, City Gate, CII

 Bài viết cùng chủ đề (224) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ NBB: Đến 30/06 có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm 2017

Sáng 29/03, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 cũng như phương án phát hành để tăng vốn lên hơn 1,000 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm 2017, NBB đề ra mục tiêu doanh thu đạt 1,000 tỷ đồng, bỏ xa con số thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 90 tỷ đồng và 72 tỷ đồng, tăng 73% và 57% so với năm trước.

Trong năm, Công ty dự kiến đưa vào đầu tư và kinh doanh các dự án tại TPHCM gồm City Gate Towers, Diamond Riverside (City Gate 2), NBB Garden III (City Gate 3) – Quận 8, Dự án Thủ Thiêm – Quận 2 và các dự án tại tỉnh như De Lagi – Bình Thuận, Sơn Tịnh – Quảng Ngãi, Đồi Thủy sản – Quảng Ninh.

 
Tình hình triển khai đầu tư các dự án của NBB từ 2017-2020

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh 2017, ông Đoàn Tường Triệu  - Chủ tịch NBB cho biết, kế hoạch kinh doanh (doanh thu 1,000 tỷ) xây dựng dựa trên cơ sở bàn giao dự án City Gate Tower cùng với 1 phần nhỏ từ dự án Sơn Tịnh Quảng Ngãi.

Song, ông Triệu cho biết thêm, đến 30/06 này, dự kiến Công ty sẽ bán hết dự án Đồi Thủy Sản, hạch toán bổ sung 50% vào doanh thu lợi nhuận (dự kiến 75 tỷ lợi nhuận). NBB cũng đang thỏa thuận bán toàn bộ nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô Đà Nẵng và ghi nhận lợi nhuận (khoảng 40 tỷ đồng) từ con số trích lập từ những năm trước. Như vậy nếu không có gì thay đổi thì đến 30/06/2017, NBB sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra cả năm 2017.

Tại đại hội, cổ đông lớn CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: CII) đề nghị NBB phải thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, xây dựng kế hoạch kinh doanh 3 năm và đẩy mạnh công tác quan hệ nhà đầu tư (IR).

Ông Triệu cho hay, một trong những lý do NBB không công bố chi tiết kế hoạch 3 năm là các dự án đều do Công ty thỏa thuận hay được Nhà nước giao. Do đó, nếu thực hiện một báo cáo chi tiết về giá bán sẽ ảnh hưởng đến việc đền bù giải tỏa dự án mà Công ty thực hiện.

Đối với công tác IR, Công ty không phủ nhận thiếu sót trong vấn đề này và sẽ khắc phục trong tương lai.

Còn lý do chưa thay đổi bộ máy tổ chức, ông Triệu cho biết, NBB xuất thân từ Cienco 5, đến năm 2016, Cienco 5 mới thoái hoàn toàn vốn tại NBB. Theo quy định trong hoạt động tổ chức, Cienco 5 đã có Tổng Giám đốc thì NBB không thể có Tổng Giám đốc thứ 2. Sắp tới, Công ty cũng sẽ trình đại hội về việc sửa đổi điều lệ và cũng sẽ trình về cơ cấu tổ chức cho cổ đông.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của NBB sáng ngày 29/03.

Phát hành gần 32 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, bổ sung phát hành ESOP

Tại đại hội, các cổ đông NBB đã thông qua phương án phát hành gần 32 triệu cp theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn từ 696 tỷ đồng lên hơn 1,000 tỷ đồng trong năm 2017. Nhằm đảm bảo khả năng phát hành thành công, NBB dự kiến giá chào bán là 10,000 đồng/cp, bằng ½ thị giá cổ phiếu NBB ở thời điểm hiện tại (20,550 đồng/cp).

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về vấn đề này, một cổ đông lớn đề xuất và được thông qua là đối với số cổ phiếu lẻ mà cổ đông không thực hiện quyền mua, thì mang ra đấu giá công khai với giá tham chiếu trong ngày GDKHQ cộng thêm 7%. Theo đó, nếu số cổ phần không mua hết đạt trên 1 triệu cp thì mang ra đấu giá còn dưới con số này thì giao cho HĐQT thực hiện phân bổ cho nhà đầu tư có nhu cầu với giá không thấp hơn giá pha loãng tại thời điểm chốt quyền cộng thêm 7%.

Bên cạnh đó, trước đề nghị của cổ đông lớn CII, HĐQT NBB thống nhất bổ sung phương án phát hành 1 triệu cp ESOP nếu hoàn thành tốt kết quả kinh doanh 2017 đề ra. Và phương án này cũng đã được cổ đông thông qua.

Ngoài ra, cổ đông NBB cũng thông qua chủ trương chấp thuận cho CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu từ 25% đến 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Được biết, sau hàng loạt đợt gom cổ phiếu NBB, tính đến ngày 21/02/2017, CII đang nắm giữ hơn 15.2 triệu cp NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 23.81%. Trước đó, HĐQT CII đã họp và thông qua kế hoạch chi tiết thành lập CII Land trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB lên trên 51%.

Ngoài ra, ngày 08/03/2017, ông Louis Nguyen đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị NBB vì lý do cá nhân. Tại đại hội, cổ đông cũng đã thông qua việc miễn nhiệm này đối với ông Louis Nguyen.

Được biết, ông Louis Nguyen - Chủ tịch Saigon Asset Management, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT độc lập của NBB từ tháng 4/2010./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • CII 36.8 -0.8 -2.13% 1,195,500
 • NBB 20.1 -1.5 -6.94% 77,650

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán