Tri Túc

Tri túc thường lạc

ĐHĐCĐ SGH: Kế hoạch 2017 lãi ròng 11 tỷ, cổ tức 6%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP Khách sạn Sài Gòn (HNX: SGH), các cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 45 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 10.6 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 45% so với thực hiện năm 2016. Cùng với đó, Công ty dự kiến sẽ chi hơn 72 tỷ đồng phát hành để đầu tư quyền sử dụng đất lâu dài trong năm 2017.

Cụ thể, về kế hoạch kinh doanh, Công ty dự kiến con số doanh thu đạt hơn 43 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó tăng 48%, đạt 13.5 tỷ, với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 11.7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 45%, tương ứng 10.6 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu kinh doanh trên, Công ty dự kiến tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 2% (năm 2016) lên 6% (năm 2017).

Được biết, năm 2016, Công ty đạt hơn 40 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với năm 2015 và vượt nhẹ 8% kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh phòng ngủ đạt 25 tỷ, kế tiếp có lĩnh vực nhà hàng đạt 7.4 tỷ, … Ngoài ra, Công ty có hoạt động thu phí dịch vụ với doanh thu năm 2016 xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu SGH năm 2016

Theo SGH, trong năm 2016 với lượng khách từ dịch vụ phòng hội nghị tăng, cùng với giá bán phòng ngủ bình quân tăng khiến doanh thu Công ty tăng đáng kể. Cùng với đó, doanh thu tài chính cũng tăng tương đối tích cực, từ mức 398 triệu lên 903 triệu đồng, song song với việc chi phí tài chính cũng như chi phí quản lý hoạt động được cắt giảm đáng kể; kết quả là lãi ròng năm 2016 tăng gần gấp đôi, từ mức 4 tỷ lên hơn 7.3 tỷ đồng.

Mặc dù hoạt động kinh doanh khấm khá, tuy nhiên Công ty lại quyết định giảm mức chi trả cổ tức xuống chỉ còn 2%, từ con số mục tiêu ban đầu là 5%.

Chi 72 tỷ đồng thuê đất dài hạn sau khi trả hết nợ vay

Ngày 27/12/2016, Công ty đã nhận được quyết định của UBND TP.HCM chấp thuận việc chuyển đổi hình thức thanh toán tiền thuê đất một lần thay cho trả tiền thuê đất hàng năm cho toàn bộ diện tích 41-47 Đông Du, Quận 1, TP HCM. Thời gian hoàn tất chuyển đổi dự kiến từ 3-6 tháng.

Được biết, trong tháng 10 –11/2016, SGH đã phát hành hơn 8.8 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 10:25. Mục đích phát hành nhằm đảm bảo khả năng tài chính để Công ty chuyển đổi việc niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Theo đó, với số tiền thu về hơn 88 tỷ đồng sau phát hành, Công ty đã chi 20 tỷ để thanh toán toàn bộ khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương (Vietinbank) – Chi nhánh 7. Số tiền còn lại Công ty dự kiến sẽ dùng để đầu tư quyền sử dụng đất lâu dài thay vì trả tiền thuê đất mỗi năm.

Về cơ cấu vốn cổ đông, vốn chủ sở hữu của Công ty hiện nay đạt hơn 123.6 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm gần 39%, đại diện là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV.

Cơ cấu cổ đông SGH tính đền ngày 31/12/2016

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản và nguồn vốn của SGH đạt hơn 148 tỷ đồng, tăng 98% so với cuối năm 2015, chủ yếu là do tăng vốn điều lệ thêm hơn 88 tỷ đồng.

Về tài sản có tài sản ngắn hạn chiếm đến 65% tỷ trọng và tăng hơn 406% trong năm 2016, chủ yếu đến từ tiền thu từ đợt tăng vốn. Số tiền này hiện đang được Công ty gửi tại Vietinbank – Chi nhánh 7, kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 5.3%/năm.

Ngoài ra, Công ty còn nắm giữ một khoản đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu Ngân hàng Phương Đông từ năm 2009. Số lượng cổ phiếu nắm giữ đến ngày 31/12/2016 là 427,070 cp, giá bình quân trên sổ sách là 6,544 đồng/cp. Theo đó, năm 2016 Ngân hàng chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 4.5%, SGH nhận được hơn 192 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, giá trị khoản đầu tư chứng khoán trên (tương đương 2.8 tỷ đồng) là không đáng tin cậy, bởi Công ty không thể xác định được giá trị hợp lý của số cp trên. Nguyên nhân do đây là cổ phiếu phi tập trung, chủ yếu dựa vào hệ thống vận hành theo cơ chế chào giá cạnh tranh và thương lượng, thông qua sự trợ giúp của các phương tiện truyền thông./.

Từ khóa: Khách sạn Sài Gòn, ĐHĐCĐ

 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ SGH: Kế hoạch 2017 lãi ròng 11 tỷ, cổ tức 6%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP Khách sạn Sài Gòn (HNX: SGH), các cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 45 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 10.6 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 45% so với thực hiện năm 2016. Cùng với đó, Công ty dự kiến sẽ chi hơn 72 tỷ đồng phát hành để đầu tư quyền sử dụng đất lâu dài trong năm 2017.

Cụ thể, về kế hoạch kinh doanh, Công ty dự kiến con số doanh thu đạt hơn 43 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó tăng 48%, đạt 13.5 tỷ, với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 11.7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 45%, tương ứng 10.6 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu kinh doanh trên, Công ty dự kiến tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 2% (năm 2016) lên 6% (năm 2017).

Được biết, năm 2016, Công ty đạt hơn 40 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với năm 2015 và vượt nhẹ 8% kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh phòng ngủ đạt 25 tỷ, kế tiếp có lĩnh vực nhà hàng đạt 7.4 tỷ, … Ngoài ra, Công ty có hoạt động thu phí dịch vụ với doanh thu năm 2016 xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu SGH năm 2016

Theo SGH, trong năm 2016 với lượng khách từ dịch vụ phòng hội nghị tăng, cùng với giá bán phòng ngủ bình quân tăng khiến doanh thu Công ty tăng đáng kể. Cùng với đó, doanh thu tài chính cũng tăng tương đối tích cực, từ mức 398 triệu lên 903 triệu đồng, song song với việc chi phí tài chính cũng như chi phí quản lý hoạt động được cắt giảm đáng kể; kết quả là lãi ròng năm 2016 tăng gần gấp đôi, từ mức 4 tỷ lên hơn 7.3 tỷ đồng.

Mặc dù hoạt động kinh doanh khấm khá, tuy nhiên Công ty lại quyết định giảm mức chi trả cổ tức xuống chỉ còn 2%, từ con số mục tiêu ban đầu là 5%.

Chi 72 tỷ đồng thuê đất dài hạn sau khi trả hết nợ vay

Ngày 27/12/2016, Công ty đã nhận được quyết định của UBND TP.HCM chấp thuận việc chuyển đổi hình thức thanh toán tiền thuê đất một lần thay cho trả tiền thuê đất hàng năm cho toàn bộ diện tích 41-47 Đông Du, Quận 1, TP HCM. Thời gian hoàn tất chuyển đổi dự kiến từ 3-6 tháng.

Được biết, trong tháng 10 –11/2016, SGH đã phát hành hơn 8.8 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 10:25. Mục đích phát hành nhằm đảm bảo khả năng tài chính để Công ty chuyển đổi việc niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Theo đó, với số tiền thu về hơn 88 tỷ đồng sau phát hành, Công ty đã chi 20 tỷ để thanh toán toàn bộ khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương (Vietinbank) – Chi nhánh 7. Số tiền còn lại Công ty dự kiến sẽ dùng để đầu tư quyền sử dụng đất lâu dài thay vì trả tiền thuê đất mỗi năm.

Về cơ cấu vốn cổ đông, vốn chủ sở hữu của Công ty hiện nay đạt hơn 123.6 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm gần 39%, đại diện là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV.

Cơ cấu cổ đông SGH tính đền ngày 31/12/2016

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản và nguồn vốn của SGH đạt hơn 148 tỷ đồng, tăng 98% so với cuối năm 2015, chủ yếu là do tăng vốn điều lệ thêm hơn 88 tỷ đồng.

Về tài sản có tài sản ngắn hạn chiếm đến 65% tỷ trọng và tăng hơn 406% trong năm 2016, chủ yếu đến từ tiền thu từ đợt tăng vốn. Số tiền này hiện đang được Công ty gửi tại Vietinbank – Chi nhánh 7, kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 5.3%/năm.

Ngoài ra, Công ty còn nắm giữ một khoản đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu Ngân hàng Phương Đông từ năm 2009. Số lượng cổ phiếu nắm giữ đến ngày 31/12/2016 là 427,070 cp, giá bình quân trên sổ sách là 6,544 đồng/cp. Theo đó, năm 2016 Ngân hàng chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 4.5%, SGH nhận được hơn 192 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, giá trị khoản đầu tư chứng khoán trên (tương đương 2.8 tỷ đồng) là không đáng tin cậy, bởi Công ty không thể xác định được giá trị hợp lý của số cp trên. Nguyên nhân do đây là cổ phiếu phi tập trung, chủ yếu dựa vào hệ thống vận hành theo cơ chế chào giá cạnh tranh và thương lượng, thông qua sự trợ giúp của các phương tiện truyền thông./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • HCM 45.0 0.0 0.00% 0
 • SGH 37.0 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán