Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

ĐHĐCĐ Vinaconex 12: Mục tiêu ký kết hợp đồng giá trị 700-1,000 tỷ năm 2017

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Xây dựng số 12 – Vinaconex 12 (HNX: V12) sáng ngày 22/03, cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, vấn đề thu hồi công nợ cũng được cổ đông quan tâm.

ĐHĐCĐ V12 sáng ngày 22/03

Quý 1/2017, dự kiến ký được 315 tỷ đồng giá trị hợp đồng

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 600 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả năm 2016. Lợi nhuân trước thuế mục tiêu đạt 11.5 tỷ đồng, tăng 11% (đây cũng là con số kế hoạch của năm 2016, tuy nhiên V12 đã không thể hoàn thành). Tỷ lệ cổ tức 2017 được thông qua ở mức 12%.

Trong quý 1/2017, V12 dự kiến ký được 315 tỷ đồng hợp đồng thi công gồm: dự án Cấp nước Cửa lò (30 tỷ); dự án hạ tầng khu công nghiệp Vũng Áng (42 tỷ đồng); phần điện nước dự án 536A Minh Khai (33 tỷ đồng), phần thô dự án 97-99 Láng Hạ (160 tỷ đồng) và dự án sửa chữa sân bay Nội Bài (50 tỷ đồng). Đồng thời, có gần 416 tỷ đồng giá trị các hợp đồng từ năm 2016 được chuyển sang.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đang bám sát để triển khai tiếp cận một số các dự án điển hình như: Học viện chính trị bộ công an; Học viện Bộ Khoa học Công nghệ; dự án thoát nước và một số dự án trường đại học. Mục tiêu, cuối năm 2017, V12 sẽ ký được 700-1,000 tỷ đồng hợp đồng.

Đối với các bất động sản, năm 2017, Công ty sẽ duy trì cho thuê mặt bằng, đồng thời tìm kiếm đối tác chuyển nhượng văn phòng tầng 19, tòa nhà HH2-2 đường Phạm Hùng và tầng 4, tòa nhà H10 Thanh Xuân.

Về hoạt động kinh doanh, cổ đông đã đóng góp ý kiến, Công ty nên cân nhắc đối với việc bán các bất động sản và có kế hoạch cụ thể về việc chuyển nhượng. Đồng thời, Công ty nên phát triển mở rộng ngành kinh doanh lõi, dựa trên những nền tảng đã có trong hoạt động xây lắp – là hoạt động kinh doanh chính của V12 từ trước đến nay.

Về việc chuyển nhượng bất động sản, Đoàn chủ tịch cho biết, hiện nay, một số bất động sản của Công ty đang ghi nhận thua lỗ (như tầng 4, tòa nhà H10 Thanh Xuân); vì vậy, việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng có thể là hướng đi giúp Công ty thu hồi vốn và tìm kiếm dự án khác. Việc chuyển nhượng dự án sẽ được lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tiền thu về.

65% tài sản là khoản phải thu, gian nan vấn đề công nợ

Điểm lại kết quả năm 2016, V12 đạt doanh thu 513.7 tỷ đồng giảm 8% so với năm 2015 và chỉ tương đương 86.6% kế hoạch năm. Lợi nhuân trước thuế đạt 10.4 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, tương đương 90% chỉ tiêu đề ra.

Tính cuối năm 2016, V12 có tổng tài sản hơn 519.5 tỷ đồng, tuy nhiên 83% giá trị lại tập trung tại khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Cụ thể, khoản phải thu ngắn hạn của V12 ở mức 340 tỷ đồng (chiếm 65% tổng tài sản), trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng hơn 293 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác gần 72 tỷ đồng. Bên cạnh đó, V12 cũng đang phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi 34.6 tỷ đồng.

Trả lời chất vấn của cổ đông về kế hoạch và tiến độ thu hồi công nợ, HĐQT Công ty cho biết đã giao cho bộ phận công nợ phải thực hiện quyết liệt hơn trong vấn đề thu hồi công nợ, đặc biệt là đối với công trình đã thi công xong, để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn. Hiện V12 đã kiện ra tòa án đối với 2 trong số các công ty có các khoản phải thu và sẽ từng bước giảm dần công nợ. Tuy nhiên, Công ty cũng chưa đưa ra được phương hướng chi tiết cũng như số liệu cụ thể.

Được biết, tính đến cuối năm 2016, trong khi lượng lớn công nợ chưa được thu hồi, V12 vẫn đang phải gánh khoản vay tài chính hơn 116 tỷ đồng, trong đó có 113.8 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 2.5 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Cuối cùng, đại hội cũng đã thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Sỹ Thiêm và ông Trần Tuấn Anh; thay thế cho 2 cá nhân là Đỗ Công Hiền và Nguyễn Đình Thiết đã có đơn xin từ nhiệm./.

Từ khóa: V12, công nợ , kế hoạch, ĐHĐCĐ 2017

 Bài viết cùng chủ đề (224) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ Vinaconex 12: Mục tiêu ký kết hợp đồng giá trị 700-1,000 tỷ năm 2017

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Xây dựng số 12 – Vinaconex 12 (HNX: V12) sáng ngày 22/03, cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, vấn đề thu hồi công nợ cũng được cổ đông quan tâm.

ĐHĐCĐ V12 sáng ngày 22/03

Quý 1/2017, dự kiến ký được 315 tỷ đồng giá trị hợp đồng

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 600 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả năm 2016. Lợi nhuân trước thuế mục tiêu đạt 11.5 tỷ đồng, tăng 11% (đây cũng là con số kế hoạch của năm 2016, tuy nhiên V12 đã không thể hoàn thành). Tỷ lệ cổ tức 2017 được thông qua ở mức 12%.

Trong quý 1/2017, V12 dự kiến ký được 315 tỷ đồng hợp đồng thi công gồm: dự án Cấp nước Cửa lò (30 tỷ); dự án hạ tầng khu công nghiệp Vũng Áng (42 tỷ đồng); phần điện nước dự án 536A Minh Khai (33 tỷ đồng), phần thô dự án 97-99 Láng Hạ (160 tỷ đồng) và dự án sửa chữa sân bay Nội Bài (50 tỷ đồng). Đồng thời, có gần 416 tỷ đồng giá trị các hợp đồng từ năm 2016 được chuyển sang.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đang bám sát để triển khai tiếp cận một số các dự án điển hình như: Học viện chính trị bộ công an; Học viện Bộ Khoa học Công nghệ; dự án thoát nước và một số dự án trường đại học. Mục tiêu, cuối năm 2017, V12 sẽ ký được 700-1,000 tỷ đồng hợp đồng.

Đối với các bất động sản, năm 2017, Công ty sẽ duy trì cho thuê mặt bằng, đồng thời tìm kiếm đối tác chuyển nhượng văn phòng tầng 19, tòa nhà HH2-2 đường Phạm Hùng và tầng 4, tòa nhà H10 Thanh Xuân.

Về hoạt động kinh doanh, cổ đông đã đóng góp ý kiến, Công ty nên cân nhắc đối với việc bán các bất động sản và có kế hoạch cụ thể về việc chuyển nhượng. Đồng thời, Công ty nên phát triển mở rộng ngành kinh doanh lõi, dựa trên những nền tảng đã có trong hoạt động xây lắp – là hoạt động kinh doanh chính của V12 từ trước đến nay.

Về việc chuyển nhượng bất động sản, Đoàn chủ tịch cho biết, hiện nay, một số bất động sản của Công ty đang ghi nhận thua lỗ (như tầng 4, tòa nhà H10 Thanh Xuân); vì vậy, việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng có thể là hướng đi giúp Công ty thu hồi vốn và tìm kiếm dự án khác. Việc chuyển nhượng dự án sẽ được lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tiền thu về.

65% tài sản là khoản phải thu, gian nan vấn đề công nợ

Điểm lại kết quả năm 2016, V12 đạt doanh thu 513.7 tỷ đồng giảm 8% so với năm 2015 và chỉ tương đương 86.6% kế hoạch năm. Lợi nhuân trước thuế đạt 10.4 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, tương đương 90% chỉ tiêu đề ra.

Tính cuối năm 2016, V12 có tổng tài sản hơn 519.5 tỷ đồng, tuy nhiên 83% giá trị lại tập trung tại khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Cụ thể, khoản phải thu ngắn hạn của V12 ở mức 340 tỷ đồng (chiếm 65% tổng tài sản), trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng hơn 293 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác gần 72 tỷ đồng. Bên cạnh đó, V12 cũng đang phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi 34.6 tỷ đồng.

Trả lời chất vấn của cổ đông về kế hoạch và tiến độ thu hồi công nợ, HĐQT Công ty cho biết đã giao cho bộ phận công nợ phải thực hiện quyết liệt hơn trong vấn đề thu hồi công nợ, đặc biệt là đối với công trình đã thi công xong, để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn. Hiện V12 đã kiện ra tòa án đối với 2 trong số các công ty có các khoản phải thu và sẽ từng bước giảm dần công nợ. Tuy nhiên, Công ty cũng chưa đưa ra được phương hướng chi tiết cũng như số liệu cụ thể.

Được biết, tính đến cuối năm 2016, trong khi lượng lớn công nợ chưa được thu hồi, V12 vẫn đang phải gánh khoản vay tài chính hơn 116 tỷ đồng, trong đó có 113.8 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 2.5 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Cuối cùng, đại hội cũng đã thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Sỹ Thiêm và ông Trần Tuấn Anh; thay thế cho 2 cá nhân là Đỗ Công Hiền và Nguyễn Đình Thiết đã có đơn xin từ nhiệm./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • V12 11.0 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán