Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Khu nhà ở cho người thu nhập thấp xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cho người thu nhập thấp. Địa điểm tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 167,691 m2 (Khu I: 20,296 m2; Khu II: 147,395 m2). Quy mô dân số khoảng 4,577 người (Khu I khoảng 1,678 người; Khu II khoảng 2,899 người).

Khu vực nghiên cứu Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích đất khoảng 167,691 m2, được phân bổ quỹ đất theo các nhóm chức năng như sau:

Khu I: Đất công cộng khu vực có diện tích khoảng 4,095 m2, chiếm khoảng 20.2% diện tích đất Khu I, bao gồm 1 ô đất có ký hiệu CCKV; Đất hỗn hợp có diện tích khoảng 12,709 m2, chiếm khoảng 62.6% diện tích đất Khu I, bao gồm 01 ô đất có ký hiệu HH; Đất đường giao thông cấp đô thị và khu vực gồm đường chính đô thị và đường chính khu vực có tổng diện tích khoảng 3,492 m2, chiếm khoảng 17.2% diện tích đất Khu I.

Khu II: Đất đường giao thông cấp khu vực gồm đường chính khu vực và đường khu vực có tổng diện tích khoảng 19,559 m2, chiếm khoảng 13.3% diện tích đất Khu II; Đất trường THCS có diện tích khoảng 8,302 m2, chiếm khoảng 5.6% diện tích và đất Khu II, bao gồm 01 ô đất có ký hiệu TH-01; Đất trường mầm non có diện tích khoảng 5,062 m2, chiếm khoảng 3.4% diện tích đất Khu II, bao gồm 01 ô đất có ký hiệu TH-02; Đất cây xanh, TDTT đơn vị ở có diện tích khoảng 14,147 m2, chiếm khoảng 9,6% diện tích đất Khu II, bao gồm 02 ô đất có ký hiệu CX-01; CX-02; Đất nhóm nhà ở có tổng diện tích khoảng 76,404 m2, chiếm khoảng 51.8% diện tích đất Khu II; Đất bãi đỗ xe có diện tích khoảng 2,025 m2, chiếm khoảng 1.4% diện tích đất Khu II.

Theo đó, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ, Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp nội dung Quyết định này; UBND huyện Mê Linh chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Công ty cổ phần Đầu tư thiết kế và Xây dựng Việt Nam tổ chức công bố công khai nội dung Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong và Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, quản lý, giám sát việc xây dựng đồng bộ về quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật./.

Từ khóa: Khu nhà ở, Điều chỉnh, người thu nhập thấp

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Khu nhà ở cho người thu nhập thấp xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cho người thu nhập thấp. Địa điểm tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 167,691 m2 (Khu I: 20,296 m2; Khu II: 147,395 m2). Quy mô dân số khoảng 4,577 người (Khu I khoảng 1,678 người; Khu II khoảng 2,899 người).

Khu vực nghiên cứu Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích đất khoảng 167,691 m2, được phân bổ quỹ đất theo các nhóm chức năng như sau:

Khu I: Đất công cộng khu vực có diện tích khoảng 4,095 m2, chiếm khoảng 20.2% diện tích đất Khu I, bao gồm 1 ô đất có ký hiệu CCKV; Đất hỗn hợp có diện tích khoảng 12,709 m2, chiếm khoảng 62.6% diện tích đất Khu I, bao gồm 01 ô đất có ký hiệu HH; Đất đường giao thông cấp đô thị và khu vực gồm đường chính đô thị và đường chính khu vực có tổng diện tích khoảng 3,492 m2, chiếm khoảng 17.2% diện tích đất Khu I.

Khu II: Đất đường giao thông cấp khu vực gồm đường chính khu vực và đường khu vực có tổng diện tích khoảng 19,559 m2, chiếm khoảng 13.3% diện tích đất Khu II; Đất trường THCS có diện tích khoảng 8,302 m2, chiếm khoảng 5.6% diện tích và đất Khu II, bao gồm 01 ô đất có ký hiệu TH-01; Đất trường mầm non có diện tích khoảng 5,062 m2, chiếm khoảng 3.4% diện tích đất Khu II, bao gồm 01 ô đất có ký hiệu TH-02; Đất cây xanh, TDTT đơn vị ở có diện tích khoảng 14,147 m2, chiếm khoảng 9,6% diện tích đất Khu II, bao gồm 02 ô đất có ký hiệu CX-01; CX-02; Đất nhóm nhà ở có tổng diện tích khoảng 76,404 m2, chiếm khoảng 51.8% diện tích đất Khu II; Đất bãi đỗ xe có diện tích khoảng 2,025 m2, chiếm khoảng 1.4% diện tích đất Khu II.

Theo đó, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ, Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp nội dung Quyết định này; UBND huyện Mê Linh chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Công ty cổ phần Đầu tư thiết kế và Xây dựng Việt Nam tổ chức công bố công khai nội dung Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong và Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, quản lý, giám sát việc xây dựng đồng bộ về quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán