Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

DRL: Kế hoạch 2017 cổ tức dự kiến 40%

HĐQT CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) đã thông qua kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2017 với sản lượng 12.5 triệu kWh, tổng doanh thu hơn 14 tỷ đồng.

Công ty cũng đặt kế hoạch cho cả năm 2017 với sản lượng điện thương phẩm 70 triệu kWh và cổ tức dự kiến 40%.

Được biết, năm 2016, DRL thực hiện được gần 64 tỷ đồng doanh thu thuần và 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế./.

Tài liệu đính kèm:
20170315_20170315 - DRL - Nghi Quyet HDQT So 6 Ve Ke Hoach SXKD Nam 2017 Dieu Chinh.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

DRL: Kế hoạch 2017 cổ tức dự kiến 40%

HĐQT CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) đã thông qua kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2017 với sản lượng 12.5 triệu kWh, tổng doanh thu hơn 14 tỷ đồng.

Công ty cũng đặt kế hoạch cho cả năm 2017 với sản lượng điện thương phẩm 70 triệu kWh và cổ tức dự kiến 40%.

Được biết, năm 2016, DRL thực hiện được gần 64 tỷ đồng doanh thu thuần và 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế./.

Tài liệu đính kèm:
20170315_20170315 - DRL - Nghi Quyet HDQT So 6 Ve Ke Hoach SXKD Nam 2017 Dieu Chinh.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DRL 43.0 +0.8 +1.90% 3,730

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán