Tri Túc

Tri túc thường lạc

DTA: Kế hoạch lãi gần 1.7 tỷ đồng năm 2017

HĐQT CTCP Đệ Tam đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 38 tỷ và lợi nhuận sau thuế tương ứng 1.7 tỷ đồng.

* Tăng vốn thành công, chuyện buồn của DTA có chấm dứt?

Cùng với đó, trong năm 2017, DTA dự kiến triển khai thi công hạ tầng phần còn lại Khu dân cư xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đồng thời, xúc tiến công tác huy động vốn để tiếp tục thi công các block Chung cư Detaco, cũng như hoàn thiện hồ sơ để triển khai công tác đền bù phần đất còn lại của dự án Nhơn Trạch.

Mặt khác, đối với dự án "Nhà vườn sinh thái Hà Nội giai đoạn 1", Công ty cũng đã triển khai theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào ngày 12/07/2016.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, do trong quá trình triển khai gói vay 30,000 tỷ đồng đã hết thời hạn nên việc kinh doanh tại dự án Phát triển Nhà ở Xã hội Chung cư Detaco bị gián đoạn, khách hàng có nhu cầu vay đều phải tạm ngưng để chờ gói mới, khiến doanh thu thuần Công ty bị giảm sút hơn 36%, chỉ còn 23 tỷ đồng.

* Tài liệu đính kèm

20170307_20170307 - DTA - NQHDQT thong qua BCKQHD KD nam 2016 va Ke hoach doanh thu loi nhuan nam 2017.pdf

 

Từ khóa: Kế hoạch lãi ròng năm 2017, Đệ Tam

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

DTA: Kế hoạch lãi gần 1.7 tỷ đồng năm 2017

HĐQT CTCP Đệ Tam đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 38 tỷ và lợi nhuận sau thuế tương ứng 1.7 tỷ đồng.

* Tăng vốn thành công, chuyện buồn của DTA có chấm dứt?

Cùng với đó, trong năm 2017, DTA dự kiến triển khai thi công hạ tầng phần còn lại Khu dân cư xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đồng thời, xúc tiến công tác huy động vốn để tiếp tục thi công các block Chung cư Detaco, cũng như hoàn thiện hồ sơ để triển khai công tác đền bù phần đất còn lại của dự án Nhơn Trạch.

Mặt khác, đối với dự án "Nhà vườn sinh thái Hà Nội giai đoạn 1", Công ty cũng đã triển khai theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào ngày 12/07/2016.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, do trong quá trình triển khai gói vay 30,000 tỷ đồng đã hết thời hạn nên việc kinh doanh tại dự án Phát triển Nhà ở Xã hội Chung cư Detaco bị gián đoạn, khách hàng có nhu cầu vay đều phải tạm ngưng để chờ gói mới, khiến doanh thu thuần Công ty bị giảm sút hơn 36%, chỉ còn 23 tỷ đồng.

* Tài liệu đính kèm

20170307_20170307 - DTA - NQHDQT thong qua BCKQHD KD nam 2016 va Ke hoach doanh thu loi nhuan nam 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DTA 6.9 -0.5 -6.99% 13,870

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán