Đường Quảng Ngãi: 2016 lãi hơn ngàn tỷ, kế hoạch 2017 vỏn vẹn 184 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch doanh thu khoảng 7,400 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ 184 tỷ đồng, chỉ bằng 13% so với thực hiện 2016 và là mức thấp nhất từ năm 2010 trở lại đây. Cổ tức dự kiến trên 15%.

Cụ thể, năm 2016, QNS đạt doanh thu hơn 7,000 tỷ, lợi nhuận sau thuế hơn 1,400 tỷ. Cổ tức 50% bao gồm 20% cổ tức bằng tiền và 30% cổ tức bằng cổ phiếu.

Mặc dù kế hoạch lãi ròng 2017 đặt ra thấp như vậy nhưng vấn đề này vẫn được cổ đông thông qua và không hề có ý kiến thắc mắc nào tại ĐH. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên QNS đặt kế hoạch rất thấp để rồi cuối năm đều vượt gấp mấy lần mục tiêu đặt ra.

Được biết, mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của QNS trong năm 2016 là 14 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển hơn 70 tỷ đồng. Còn kế hoạch 2017 mức trích quỹ khen thưởng chỉ hơn 1.8 tỷ đồng, phúc lợi 1.8 và đầu tư phát triển hơn 9 tỷ đồng.

Trong năm nay, QNS cũng lên kế hoạch phát hành thêm khoảng 56 triệu cp tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành 10,000 đồng/cp, nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Đồng thời, công ty cũng dự kiến phát hành cổ phiếu cho người lao động nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên. Tỷ lệ phát hành phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty năm 2017 nhưng tối đa không quá 3% số cổ phiếu đang lưu hành.

Vốn điều lệ dự kiến đến cuối năm 2017 tăng từ 1,875 tỷ đồng lên 2,438 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu dự kiến năm 2017

Tài liệu đính kèm:

QNS_2017.3.28_0228563_QNS_BienBanDHDCDTN2017.pdf
QNS_2017.3.28_5aedd6e_QNS_NghiquyetDHDCDTN2017.pdf

Từ khóa: Đường Quảng Ngãi, kế hoạch, lãi ngàn tỷ

 Bài viết cùng chủ đề (224) : Đại hội cổ đông 2017 

Đường Quảng Ngãi: 2016 lãi hơn ngàn tỷ, kế hoạch 2017 vỏn vẹn 184 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch doanh thu khoảng 7,400 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ 184 tỷ đồng, chỉ bằng 13% so với thực hiện 2016 và là mức thấp nhất từ năm 2010 trở lại đây. Cổ tức dự kiến trên 15%.

Cụ thể, năm 2016, QNS đạt doanh thu hơn 7,000 tỷ, lợi nhuận sau thuế hơn 1,400 tỷ. Cổ tức 50% bao gồm 20% cổ tức bằng tiền và 30% cổ tức bằng cổ phiếu.

Mặc dù kế hoạch lãi ròng 2017 đặt ra thấp như vậy nhưng vấn đề này vẫn được cổ đông thông qua và không hề có ý kiến thắc mắc nào tại ĐH. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên QNS đặt kế hoạch rất thấp để rồi cuối năm đều vượt gấp mấy lần mục tiêu đặt ra.

Được biết, mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của QNS trong năm 2016 là 14 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển hơn 70 tỷ đồng. Còn kế hoạch 2017 mức trích quỹ khen thưởng chỉ hơn 1.8 tỷ đồng, phúc lợi 1.8 và đầu tư phát triển hơn 9 tỷ đồng.

Trong năm nay, QNS cũng lên kế hoạch phát hành thêm khoảng 56 triệu cp tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành 10,000 đồng/cp, nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Đồng thời, công ty cũng dự kiến phát hành cổ phiếu cho người lao động nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên. Tỷ lệ phát hành phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty năm 2017 nhưng tối đa không quá 3% số cổ phiếu đang lưu hành.

Vốn điều lệ dự kiến đến cuối năm 2017 tăng từ 1,875 tỷ đồng lên 2,438 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu dự kiến năm 2017

Tài liệu đính kèm:

QNS_2017.3.28_0228563_QNS_BienBanDHDCDTN2017.pdf
QNS_2017.3.28_5aedd6e_QNS_NghiquyetDHDCDTN2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán