Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

DVP: Cổ tức 2016 tỷ lệ 50%, kế hoạch 2017 tối thiểu 30%

Theo Nghị quyết CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ , HĐQT đã thông qua kế hoạch năm 2017 với lãi trước thuế chỉ còn 310 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thực hiện năm 2016.

Cụ thể, sản lượng theo kế hoạch là 620,000 teu, chỉ bằng 97% năm trước. Theo đó, hai chỉ tiêu doanh thu và lãi trước thuế lần lượt ở mức 685 tỷ và 310 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với năm trước. Cổ tức dự kiến tối thiểu 30%.

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế để trình ĐHĐCĐ năm 2017. Với 287 tỷ đồng lãi sau thuế, DVP sẽ thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông với tổng tỷ lệ 50%, tương đương 200 tỷ đồng (chiếm gần 70% kết quả lãi). Đợt 1/2016 đã thực hiện hồi cuối tháng 12/2016, tỷ lệ 25%./.

Tài liệu đính kèm:
20170323_20170323- DVP - NQ HDQT.pdf

Từ khóa: DVP, kế hoạch, 2017, lãi trước thuế, doanh thu

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

DVP: Cổ tức 2016 tỷ lệ 50%, kế hoạch 2017 tối thiểu 30%

Theo Nghị quyết CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ , HĐQT đã thông qua kế hoạch năm 2017 với lãi trước thuế chỉ còn 310 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thực hiện năm 2016.

Cụ thể, sản lượng theo kế hoạch là 620,000 teu, chỉ bằng 97% năm trước. Theo đó, hai chỉ tiêu doanh thu và lãi trước thuế lần lượt ở mức 685 tỷ và 310 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với năm trước. Cổ tức dự kiến tối thiểu 30%.

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế để trình ĐHĐCĐ năm 2017. Với 287 tỷ đồng lãi sau thuế, DVP sẽ thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông với tổng tỷ lệ 50%, tương đương 200 tỷ đồng (chiếm gần 70% kết quả lãi). Đợt 1/2016 đã thực hiện hồi cuối tháng 12/2016, tỷ lệ 25%./.

Tài liệu đính kèm:
20170323_20170323- DVP - NQ HDQT.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DVP 69.9 +0.9 +1.30% 80

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán