Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

DXG: Tăng cổ tức 2016 lên 18%, trong đó có 5% bằng tiền mặt

HĐQT CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016. Theo đó, cổ tức 2016 dự kiến sẽ nâng lên 18% (thay vì 15% trước đây), bao gồm 13% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.

Trong năm 2016, DXG đã đạt được doanh thu 2,506 tỷ đồng và lãi ròng 537 tỷ đồng, lần lượt vượt 14% và 6% kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đó, HĐQT DXG thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2016, với tỷ lệ 18%/mệnh giá, trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% và bằng tiền mặt 5% (tức khoảng 126.5 tỷ đồng).

DXG đồng thời sẽ trích ra 2% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 10.7 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi công ty. Chi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành mỗi bên 3.1 tỷ đồng dưới dạng khen thưởng do vượt kế hoạch kinh doanh đề ra năm 2016.

Mới đây thì FTSE vừa thông báo thêm cổ phiếu DXG vào rổ tính FTSE Vietnam Index trong đợt cơ cấu danh mục đầu tiên của năm 2017. Nhờ thông tin này và cộng hưởng với kết quả kinh doanh mà trên sàn giá cổ phiếu DXG đã bật tăng hơn 46% trong 3 tháng qua, từ 12,600 đồng/cp lên mốc 18,400 đồng/cp và khối lượng giao dịch bình quân cũng khá cao, đạt hơn 2 triệu đơn vị/phiên.

Tài liệu đính kèm:
20170309_20170309 - DXG - NQ HDQT VV THONG QUA KQ 2016 VA PHAN PHOI LN.pdf

DXG: Tăng cổ tức 2016 lên 18%, trong đó có 5% bằng tiền mặt

HĐQT CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016. Theo đó, cổ tức 2016 dự kiến sẽ nâng lên 18% (thay vì 15% trước đây), bao gồm 13% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.

Trong năm 2016, DXG đã đạt được doanh thu 2,506 tỷ đồng và lãi ròng 537 tỷ đồng, lần lượt vượt 14% và 6% kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đó, HĐQT DXG thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2016, với tỷ lệ 18%/mệnh giá, trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% và bằng tiền mặt 5% (tức khoảng 126.5 tỷ đồng).

DXG đồng thời sẽ trích ra 2% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 10.7 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi công ty. Chi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành mỗi bên 3.1 tỷ đồng dưới dạng khen thưởng do vượt kế hoạch kinh doanh đề ra năm 2016.

Mới đây thì FTSE vừa thông báo thêm cổ phiếu DXG vào rổ tính FTSE Vietnam Index trong đợt cơ cấu danh mục đầu tiên của năm 2017. Nhờ thông tin này và cộng hưởng với kết quả kinh doanh mà trên sàn giá cổ phiếu DXG đã bật tăng hơn 46% trong 3 tháng qua, từ 12,600 đồng/cp lên mốc 18,400 đồng/cp và khối lượng giao dịch bình quân cũng khá cao, đạt hơn 2 triệu đơn vị/phiên.

Tài liệu đính kèm:
20170309_20170309 - DXG - NQ HDQT VV THONG QUA KQ 2016 VA PHAN PHOI LN.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DXG 16.8 +0.4 +2.13% 2,314,490

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán