Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

DXP: Kế hoạch lãi trước thuế 2017 vỏn vẹn 20 tỷ đồng, bằng 42% kết quả năm trước

Sau một năm không mấy khả quan khi kết quả hoạt động kinh doanh đều giảm và hầu hết chỉ hoàn thành được nửa kế hoạch, CTCP Cảng Đoạn Xá đặt ra kế hoạch năm 2017 với các con số khiêm tốn hơn.

Cụ thể, tổng doanh thu ước đạt 95 tỷ đồng, tương đương 74% mức thực hiện năm 2016, dù tổng sản lượng theo kế hoạch tăng 15%, đạt hơn 2.6 triệu tấn. Theo đó, lãi trước thuế vỏn vẹn 20 tỷ đồng, chỉ bằng 42% kết quả năm trước. Cổ tức dự kiến chi cho cổ đông trong năm 2017 sẽ là 6%./.

Tài liệu đính kèm:
DXP_2017.3.9_d0eaf7a_11_NQ_HDQT.pdf

 

Từ khóa: DXP, kế hoạch, lãi trước thuế, doanh thu, sản lượng

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

DXP: Kế hoạch lãi trước thuế 2017 vỏn vẹn 20 tỷ đồng, bằng 42% kết quả năm trước

Sau một năm không mấy khả quan khi kết quả hoạt động kinh doanh đều giảm và hầu hết chỉ hoàn thành được nửa kế hoạch, CTCP Cảng Đoạn Xá đặt ra kế hoạch năm 2017 với các con số khiêm tốn hơn.

Cụ thể, tổng doanh thu ước đạt 95 tỷ đồng, tương đương 74% mức thực hiện năm 2016, dù tổng sản lượng theo kế hoạch tăng 15%, đạt hơn 2.6 triệu tấn. Theo đó, lãi trước thuế vỏn vẹn 20 tỷ đồng, chỉ bằng 42% kết quả năm trước. Cổ tức dự kiến chi cho cổ đông trong năm 2017 sẽ là 6%./.

Tài liệu đính kèm:
DXP_2017.3.9_d0eaf7a_11_NQ_HDQT.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DXP 13.6 -0.1 -0.73% 7,572

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán