EBS: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hơn 13 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Sách giáo dục tại Tp.Hà Nội , các cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu 2017 đạt 176 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến lại giảm 8%, đạt hơn 13 tỷ đồng. Cổ tức 2017 dự kiến từ 9-10%.

Ngoài ra, cổ đông cũng nhất trí thông qua phương án chuyển mục đích sử dụng vốn phát hành tăng vào năm 2010 từ đầu tư mở trường thực nghiệm số 1 công ngệ cao sang bổ sung vốn lưu động vì dự án ban đầu không triển khai được.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch hoạt động 2017

Được biết, năm 2016, tổng doanh thu đạt hơn 174.94 tỷ đồng, vượt 46%, lợi nhuận trước thuế đạt 14.576 tỷ đồng, vượt 66% so với kế hoạch./

Tài liệu đính kèm:

EBS_2017.3.27_94ab3bd_DHD_CD_nam_2017_signed.pdf
 

Từ khóa: EBS, Sách Giáo Dục

 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

EBS: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hơn 13 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Sách giáo dục tại Tp.Hà Nội , các cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu 2017 đạt 176 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến lại giảm 8%, đạt hơn 13 tỷ đồng. Cổ tức 2017 dự kiến từ 9-10%.

Ngoài ra, cổ đông cũng nhất trí thông qua phương án chuyển mục đích sử dụng vốn phát hành tăng vào năm 2010 từ đầu tư mở trường thực nghiệm số 1 công ngệ cao sang bổ sung vốn lưu động vì dự án ban đầu không triển khai được.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch hoạt động 2017

Được biết, năm 2016, tổng doanh thu đạt hơn 174.94 tỷ đồng, vượt 46%, lợi nhuận trước thuế đạt 14.576 tỷ đồng, vượt 66% so với kế hoạch./

Tài liệu đính kèm:

EBS_2017.3.27_94ab3bd_DHD_CD_nam_2017_signed.pdf
 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • EBS 9.3 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán