Tri Túc

Tri túc thường lạc

GSP: Kế hoạch lãi ròng năm 2017 giảm 10%

Theo chỉ tiêu kế hoạch 2017 đã được HĐQT CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông qua là doanh thu đạt 1,252 tỷ đồng, tăng 10%, trong khi lãi ròng dự kiến giảm tương ứng 10%, chỉ đạt 41.6 tỷ đồng.

Cụ thể, các chỉ tiêu kế hoạch của GSP như bảng sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2017
Đvt: Tỷ đồng

Được biết, năm 2016 GSP thu về 1,140 tỷ đồng doanh thu, vượt 14% so với kế hoạch, đồng thời tăng gần gấp 2 lần so với thực hiện năm 2015. Trong khi đó, với áp lực gia tăng từ chi phí (chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên hơn 6 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 10 tỷ, lên 39 tỷ đồng) kéo lợi nhuận trước thuế giảm 16% so với cùng kỳ, chỉ đạt 56.7 tỷ đồng, tương đương 69% kế hoạch năm. Như vậy, lãi ròng Công ty đạt được tương ứng giảm 12%, chỉ còn 46 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170228_20170228 - GSP - Nghi Quyet HDQT So 4 Ve Ke Hoach SXKD Nam 2017.pdf

 

Từ khóa: kế hoạch, Vận tải Sản phẩm Khí Quốc Tế

 Bài viết cùng chủ đề (215) : Kế hoạch 2017 

GSP: Kế hoạch lãi ròng năm 2017 giảm 10%

Theo chỉ tiêu kế hoạch 2017 đã được HĐQT CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông qua là doanh thu đạt 1,252 tỷ đồng, tăng 10%, trong khi lãi ròng dự kiến giảm tương ứng 10%, chỉ đạt 41.6 tỷ đồng.

Cụ thể, các chỉ tiêu kế hoạch của GSP như bảng sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2017
Đvt: Tỷ đồng

Được biết, năm 2016 GSP thu về 1,140 tỷ đồng doanh thu, vượt 14% so với kế hoạch, đồng thời tăng gần gấp 2 lần so với thực hiện năm 2015. Trong khi đó, với áp lực gia tăng từ chi phí (chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên hơn 6 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 10 tỷ, lên 39 tỷ đồng) kéo lợi nhuận trước thuế giảm 16% so với cùng kỳ, chỉ đạt 56.7 tỷ đồng, tương đương 69% kế hoạch năm. Như vậy, lãi ròng Công ty đạt được tương ứng giảm 12%, chỉ còn 46 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170228_20170228 - GSP - Nghi Quyet HDQT So 4 Ve Ke Hoach SXKD Nam 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 13.1 0.0 0.00% 17,020

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 39.1
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.1
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.6
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán