Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Hà Nội cho phép nghiên cứu, đầu tư Bến xe khách Đông Anh theo hình thức xã hội hóa

Ngày 13/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng tại cuộc họp về CTCP Tư vấn xây dựng và Thương mại Hoàng Hà đề nghị được tham gia đầu tư Bến xe khách Đông Anh theo hình thức xã hội hóa.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ theo quy định quản lý và quá trình thực hiện của các công ty có văn bản thông báo về việc chấm dứt xem xét, giải quyết đối với đề xuất của CTCP Tập đoàn Thành Công và CTCP Đầu tư tài chính Thành Việt liên quan đến khu đất bến xe khách tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc cho phép CTCP Tư vấn xây dựng và Thương mại Hoàng Hà nghiên cứu, đề xuất dự án Bến xe Đông Anh theo hình thức xã hội hóa, đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô, Quy hoạch phân khu đô thị N7 đã được phê duyệt, định hướng của đồ án Quy hoạch Bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đang được nghiên cứu lập.

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Anh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn Nhà đầu tư trong quá trình lập và đề xuất dự án theo quy định.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Hoàng Hà lập hồ sơ đề xuất dự án,  gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND thành phố trong tháng 4/2017./.

Từ khóa: Bến xe khách Đông Anh, xã hội hóa, nghiên cứu

Hà Nội cho phép nghiên cứu, đầu tư Bến xe khách Đông Anh theo hình thức xã hội hóa

Ngày 13/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng tại cuộc họp về CTCP Tư vấn xây dựng và Thương mại Hoàng Hà đề nghị được tham gia đầu tư Bến xe khách Đông Anh theo hình thức xã hội hóa.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ theo quy định quản lý và quá trình thực hiện của các công ty có văn bản thông báo về việc chấm dứt xem xét, giải quyết đối với đề xuất của CTCP Tập đoàn Thành Công và CTCP Đầu tư tài chính Thành Việt liên quan đến khu đất bến xe khách tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc cho phép CTCP Tư vấn xây dựng và Thương mại Hoàng Hà nghiên cứu, đề xuất dự án Bến xe Đông Anh theo hình thức xã hội hóa, đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô, Quy hoạch phân khu đô thị N7 đã được phê duyệt, định hướng của đồ án Quy hoạch Bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đang được nghiên cứu lập.

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Anh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn Nhà đầu tư trong quá trình lập và đề xuất dự án theo quy định.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Hoàng Hà lập hồ sơ đề xuất dự án,  gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND thành phố trong tháng 4/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán