Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Hà Nội nghiên cứu dừng đỗ xe thông minh thí điểm tại quận Hoàn Kiếm

Trong nội dung Công văn số 1648/VP-ĐT ban hành ngày 28/2, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về phương án dừng đỗ xe thông minh áp dụng thí điểm tại lòng đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Cục Thuế Hà Nội báo cáo phương án dừng đỗ xe thông minh áp dụng thí điểm tại lòng đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Trong đó nhấn mạnh, Cục Thuế Hà Nội được UBND thành phố giao trách nhiệm là Tổ trưởng Bộ phận thường trực triển khai Luật phí và lệ phí trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 5147/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 về việc thành lập Bộ phận thường trực triển khai Luật phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ phí và lệ phí trên địa bàn, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn thành phố. Để kịp thời báo cáo UBND thành phố thực hiện từ ngày 1/7/2017, Cục Thuế đã xây dựng các phương án dừng đỗ xe thông minh áp dụng thí điểm tại lòng đường địa bàn quận Hoàn Kiếm, đánh giá khả năng thực hiện và đề xuất UBND thành phố áp dụng trên địa bàn thành phố. Cục Thuế Hà Nội đề nghị UBND thành phố xem xét, phê duyệt và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét đề nghị của Cục Thuế Hà Nội tại văn bản nêu trên; đề xuất, báo cáo UBND thành phố theo quy định trước ngày 10/3/2017./.

Từ khóa: dừng đỗ xe thông minh, quận Hoàn Kiếm

Hà Nội nghiên cứu dừng đỗ xe thông minh thí điểm tại quận Hoàn Kiếm

Trong nội dung Công văn số 1648/VP-ĐT ban hành ngày 28/2, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về phương án dừng đỗ xe thông minh áp dụng thí điểm tại lòng đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Cục Thuế Hà Nội báo cáo phương án dừng đỗ xe thông minh áp dụng thí điểm tại lòng đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Trong đó nhấn mạnh, Cục Thuế Hà Nội được UBND thành phố giao trách nhiệm là Tổ trưởng Bộ phận thường trực triển khai Luật phí và lệ phí trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 5147/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 về việc thành lập Bộ phận thường trực triển khai Luật phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ phí và lệ phí trên địa bàn, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn thành phố. Để kịp thời báo cáo UBND thành phố thực hiện từ ngày 1/7/2017, Cục Thuế đã xây dựng các phương án dừng đỗ xe thông minh áp dụng thí điểm tại lòng đường địa bàn quận Hoàn Kiếm, đánh giá khả năng thực hiện và đề xuất UBND thành phố áp dụng trên địa bàn thành phố. Cục Thuế Hà Nội đề nghị UBND thành phố xem xét, phê duyệt và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét đề nghị của Cục Thuế Hà Nội tại văn bản nêu trên; đề xuất, báo cáo UBND thành phố theo quy định trước ngày 10/3/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán