Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Hà Nội: Tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1151/UBND-KT chỉ đạo tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó cho biết, thời gian qua, việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và một số văn bản liên quan có một số điểm chưa thống nhất, chưa chặt chẽ, dễ gây thất thoát tài sản nhà nước nên Bộ Tài chính đã dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Trong thời gian chờ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện quyết định nói trên trong thời gian qua ở bộ, ngành, địa phương đến Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty thuộc thành phố thực hiện rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc đơn vị quản lý đã được UBND thành phố phê duyệt; trường hợp có cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phải thực hiện tạm dừng theo chỉ đạo tại công văn nêu trên; tổng hợp, gửi Sở Tài chính báo cáo theo quy định (bao gồm cả trường hợp đã hoàn thành và chưa hoàn thành thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện quyết định nêu trên trong thời gian qua; báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4/2017 để gửi Bộ Tài chính theo quy định./.

Từ khóa: thủ tục bán tài sản, Tạm dừng, quyền sử dụng đất

Hà Nội: Tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1151/UBND-KT chỉ đạo tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó cho biết, thời gian qua, việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và một số văn bản liên quan có một số điểm chưa thống nhất, chưa chặt chẽ, dễ gây thất thoát tài sản nhà nước nên Bộ Tài chính đã dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Trong thời gian chờ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện quyết định nói trên trong thời gian qua ở bộ, ngành, địa phương đến Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty thuộc thành phố thực hiện rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc đơn vị quản lý đã được UBND thành phố phê duyệt; trường hợp có cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phải thực hiện tạm dừng theo chỉ đạo tại công văn nêu trên; tổng hợp, gửi Sở Tài chính báo cáo theo quy định (bao gồm cả trường hợp đã hoàn thành và chưa hoàn thành thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện quyết định nêu trên trong thời gian qua; báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4/2017 để gửi Bộ Tài chính theo quy định./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán