Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

HFC: Ban lãnh đạo kéo nhau gom tổng cộng 228,000 cp

Từ ngày 07/03 - 10/03/2017, một loạt thành viên Ban lãnh đạo của CTCP Xăng dầu Chất đốt Hà Nội đã mua tổng cộng hơn 228,000 cp.

Cụ thể, Giám đốc Nguyễn Trọng Hậu đã mua 125,484 cp, tỷ lệ sở hữu từ 6.68% tăng lên 12.66%. Ba thành viên còn lại là Phó giám đốc Nguyễn Phi Thái, Phó giám đốc Phan Thị Thùy Dương và Kế toán trưởng Phạm Thị Liên Hương mỗi người gom 34,222 cp, đều nâng sở hữu lên 1.63%. Trước đó, cả ba đều không sở hữu cổ phiếu nào tại Công ty.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Hậu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: HFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 140,350 CP (tỷ lệ 6.68%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 125,484 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 265,834 CP (tỷ lệ 12.66%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Phi Thái
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 34,222 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34,222 CP (tỷ lệ 1.63%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Thùy Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 34,222 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34,222 CP (tỷ lệ 1.63%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Liên Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: HFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 34,222 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34,222 CP (tỷ lệ 1.63%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/03/2017./.

Từ khóa: HFC, Nguyễn Trọng Hậu, Phạm Thị Liên Hương

HFC: Ban lãnh đạo kéo nhau gom tổng cộng 228,000 cp

Từ ngày 07/03 - 10/03/2017, một loạt thành viên Ban lãnh đạo của CTCP Xăng dầu Chất đốt Hà Nội đã mua tổng cộng hơn 228,000 cp.

Cụ thể, Giám đốc Nguyễn Trọng Hậu đã mua 125,484 cp, tỷ lệ sở hữu từ 6.68% tăng lên 12.66%. Ba thành viên còn lại là Phó giám đốc Nguyễn Phi Thái, Phó giám đốc Phan Thị Thùy Dương và Kế toán trưởng Phạm Thị Liên Hương mỗi người gom 34,222 cp, đều nâng sở hữu lên 1.63%. Trước đó, cả ba đều không sở hữu cổ phiếu nào tại Công ty.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Hậu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: HFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 140,350 CP (tỷ lệ 6.68%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 125,484 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 265,834 CP (tỷ lệ 12.66%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Phi Thái
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 34,222 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34,222 CP (tỷ lệ 1.63%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Thùy Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 34,222 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34,222 CP (tỷ lệ 1.63%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Liên Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: HFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 34,222 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34,222 CP (tỷ lệ 1.63%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/03/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu27/06 10:34

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.7 +0.01 +0.13% 7,852,420
 • HQC 3.3 -0.05 -1.49% 4,246,210
 • KSA 2.4 +0.15 +6.70% 3,705,040
 • ITA 3.9 +0.25 +6.79% 3,029,260
 • SCR 12.6 +0.05 +0.40% 2,182,560

VS - Index27/06 10:34

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán