Tri Túc

Tri túc thường lạc

HMH: Sẽ chi trả thêm cổ tức thay vì tăng vốn như dự kiến

HĐQT CTCP Hải Minh ) vừa thông qua quyết định sẽ không tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua, thay vào đó sẽ chi trả thêm cổ tức năm 2017 cho cổ đông, tỷ lệ dự kiến từ 18 - 20%.

Theo kế hoạch ban đầu, cổ tức năm 2016 sẽ chi trả cho cổ đông tương ứng tỷ lệ 22%, trong đó 10% sẽ trả bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn, và 12% còn lại sẽ được chi trả bằng tiền mặt.

Về kế hoạch phát hành tăng vốn lên 150 tỷ đồng trước đó, HMH dự kiến phát hành 1.97 triệu cp, trong đó dành 659,992 cp chào bán cho cán bộ nhân viên với giá 10,000 đồng/cp, còn lại phát hành cho cổ đông tỷ lệ 10%.

Đồng thời, HĐQT Công ty cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với sự sụt giảm đồng thuận ở cả hai chỉ tiêu. Cụ thể, HMH dự kiến doanh thu đạt 115 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 23.5 tỷ đồng, lần lượt bằng 87.6% và 74% so với thực hiện năm 2016.

Được biết, lũy kế cả năm 2016, doanh thu HMH đạt 116 tỷ đồng, giảm 15% so với thực hiện năm 2015, cùng với đó chỉ mới thực hiện được 87.6% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 9%, đạt 30.6 tỷ đồng, tương đương 93.7% kế hoạch ban đầu./.

Tài liệu đính kèm:
HMH_2017.3.1_4bcc815_NQHDQT1_2017_SIGNED.pdf

Từ khóa: Hải Minh, tăng vốn, kế hoạch kinh doanh năm 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

HMH: Sẽ chi trả thêm cổ tức thay vì tăng vốn như dự kiến

HĐQT CTCP Hải Minh ) vừa thông qua quyết định sẽ không tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua, thay vào đó sẽ chi trả thêm cổ tức năm 2017 cho cổ đông, tỷ lệ dự kiến từ 18 - 20%.

Theo kế hoạch ban đầu, cổ tức năm 2016 sẽ chi trả cho cổ đông tương ứng tỷ lệ 22%, trong đó 10% sẽ trả bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn, và 12% còn lại sẽ được chi trả bằng tiền mặt.

Về kế hoạch phát hành tăng vốn lên 150 tỷ đồng trước đó, HMH dự kiến phát hành 1.97 triệu cp, trong đó dành 659,992 cp chào bán cho cán bộ nhân viên với giá 10,000 đồng/cp, còn lại phát hành cho cổ đông tỷ lệ 10%.

Đồng thời, HĐQT Công ty cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với sự sụt giảm đồng thuận ở cả hai chỉ tiêu. Cụ thể, HMH dự kiến doanh thu đạt 115 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 23.5 tỷ đồng, lần lượt bằng 87.6% và 74% so với thực hiện năm 2016.

Được biết, lũy kế cả năm 2016, doanh thu HMH đạt 116 tỷ đồng, giảm 15% so với thực hiện năm 2015, cùng với đó chỉ mới thực hiện được 87.6% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 9%, đạt 30.6 tỷ đồng, tương đương 93.7% kế hoạch ban đầu./.

Tài liệu đính kèm:
HMH_2017.3.1_4bcc815_NQHDQT1_2017_SIGNED.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HMH 11.6 -0.2 -1.69% 13,000

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán