Tri Túc

Tri túc thường lạc

LBE: Kế hoạch doanh thu và lãi ròng đồng thuận giảm trong năm 2017

HĐQT CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An đã thông qua chỉ tiêu tài chính trong năm 2017 với doanh thu đạt 59 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.4 tỷ đồng, đồng thời giảm tương ứng 8% so với thực hiện trong năm 2016.

* LBE: 2016 lãi trước thuế 2.6 tỷ đồng, vượt kế hoạch 11%

Với chỉ tiêu tài chính đặt ra như trên, Công ty dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên. Về kết quả kinh doanh năm 2016, cả hai chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đều có tăng trưởng, theo đó doanh thu đạt 64 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.6 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch hơn 10%. Như vậy, với mức lợi nhuận thu được như trên, Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 tương ứng 14% vốn điều lệ, tức 75% lợi nhuận sau thuế./.

Tài liệu đính kèm:
LBE_2017.3.2_bef419e_NghiquyetHDQT_quy1_2017.pdf

 

Từ khóa: Sách và Thiết bị Trường học Long An, Kế hoạch doanh thu, lãi ròng

 Bài viết cùng chủ đề (212) : Kế hoạch 2017 

LBE: Kế hoạch doanh thu và lãi ròng đồng thuận giảm trong năm 2017

HĐQT CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An đã thông qua chỉ tiêu tài chính trong năm 2017 với doanh thu đạt 59 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.4 tỷ đồng, đồng thời giảm tương ứng 8% so với thực hiện trong năm 2016.

* LBE: 2016 lãi trước thuế 2.6 tỷ đồng, vượt kế hoạch 11%

Với chỉ tiêu tài chính đặt ra như trên, Công ty dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên. Về kết quả kinh doanh năm 2016, cả hai chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đều có tăng trưởng, theo đó doanh thu đạt 64 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.6 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch hơn 10%. Như vậy, với mức lợi nhuận thu được như trên, Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 tương ứng 14% vốn điều lệ, tức 75% lợi nhuận sau thuế./.

Tài liệu đính kèm:
LBE_2017.3.2_bef419e_NghiquyetHDQT_quy1_2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • LBE 17.1 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán