Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

MIM: Chủ tịch Tăng Nguyên Ngọc đăng ký mua 200,000 cp

Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Khoáng sản & Cơ khí đăng ký mua 200,000 cp để tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 17/03 đến 14/04/2017.

Hiện tại Chủ tịch đang nắm giữ 163,974 cp, tương ứng 4.81% vốn điều lệ của MIM.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tăng Nguyên Ngọc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MIM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 163,974 CP (tỷ lệ 4.81%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/03/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/04/2017./.

Từ khóa: MIM, Chủ tịch

MIM: Chủ tịch Tăng Nguyên Ngọc đăng ký mua 200,000 cp

Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Khoáng sản & Cơ khí đăng ký mua 200,000 cp để tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 17/03 đến 14/04/2017.

Hiện tại Chủ tịch đang nắm giữ 163,974 cp, tương ứng 4.81% vốn điều lệ của MIM.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tăng Nguyên Ngọc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MIM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 163,974 CP (tỷ lệ 4.81%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/03/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/04/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MIM 2.4 0.0 0.00% 0

Biến động cổ phiếu22/03 14:56

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 8.2 0.00 0.00% 54,193,180
 • ITA 4.1 -0.01 -0.25% 18,231,710
 • HQC 2.6 -0.07 -2.59% 15,405,520
 • HAG 9.7 +0.36 +3.86% 14,881,690
 • BID 17.4 0.00 0.00% 9,321,930

VS - Index22/03 14:56

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán