Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

NBB đặt mục tiêu 2017 lãi ròng đạt 72 tỷ đồng, tăng vốn lên hơn 1,000 tỷ đồng

Năm 2017, CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) đề ra mục tiêu doanh thu đạt 1,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 90 tỷ đồng và 72 tỷ đồng. NBB cũng sẽ trình kế hoạch phát hành gần 32 triệu cp để tăng vốn từ 696 tỷ đồng lên hơn 1,000 tỷ đồng trong năm 2017.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 32 triệu cp này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT NBB cũng trình cổ đông thông qua chủ trương chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: CII) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu từ 25% đến 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Sau hàng loạt đợt gom cổ phiếu NBB, tính đến ngày 21/02/2017, CII đang nắm giữ hơn 15.2 triệu cp NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 23.81%. Trước đó, HĐQT CII đã họp và thông qua kế hoạch chi tiết thành lập CII Land trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB lên trên 51%.

Ngoài ra, ngày 08/03/2017, ông Louis Nguyen đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị NBB vì lý do cá nhân. NBB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ 2017 thông qua việc miễn nhiệm này đối với ông Louis Nguyen.

Được biết, ông Louis Nguyen - Chủ tịch Saigon Asset Management, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT độc lập của NBB từ tháng 4/2010./.

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

NBB đặt mục tiêu 2017 lãi ròng đạt 72 tỷ đồng, tăng vốn lên hơn 1,000 tỷ đồng

Năm 2017, CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) đề ra mục tiêu doanh thu đạt 1,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 90 tỷ đồng và 72 tỷ đồng. NBB cũng sẽ trình kế hoạch phát hành gần 32 triệu cp để tăng vốn từ 696 tỷ đồng lên hơn 1,000 tỷ đồng trong năm 2017.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 32 triệu cp này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT NBB cũng trình cổ đông thông qua chủ trương chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: CII) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu từ 25% đến 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Sau hàng loạt đợt gom cổ phiếu NBB, tính đến ngày 21/02/2017, CII đang nắm giữ hơn 15.2 triệu cp NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 23.81%. Trước đó, HĐQT CII đã họp và thông qua kế hoạch chi tiết thành lập CII Land trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB lên trên 51%.

Ngoài ra, ngày 08/03/2017, ông Louis Nguyen đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị NBB vì lý do cá nhân. NBB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ 2017 thông qua việc miễn nhiệm này đối với ông Louis Nguyen.

Được biết, ông Louis Nguyen - Chủ tịch Saigon Asset Management, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT độc lập của NBB từ tháng 4/2010./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • CII 33.2 -0.1 -0.30% 733,230
 • NBB 17.0 0.0 0.00% 6,100

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán