Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Ngân hàng Nhà nước thành lập Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính

Ngày 16/3/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN (Ban Chỉ đạo). Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh là Trưởng Ban; Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN Nghiêm Thanh Sơn là Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo gồm 10 thành viên là lãnh đạo cấp vụ của một số Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra Giám sát của NHNN và Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ: Trình Thống đốc NHNN phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm; Tham mưu đề xuất với Thống đốc các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, kể cả hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech ở Việt Nam phát triển, phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ; Tổ chức thảo luận và trình Thống đốc quyết định những nội dung quan trọng liên quan đến Fintech như chiến lược/kế hoạch phát triển lĩnh vực Fintech tại Việt Nam.. và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc NHNN giao.

Cũng tại Quyết định này, Thống đốc NHNN thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN. Tổ giúp việc gồm các công chức, viên chức của một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN và Công ty NAPAS do ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán là Tổ trưởng.

Thống đốc NHNN giao Vụ Thanh toán là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Fintech. Vụ Thanh toán có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao.

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Fintech và Tổ Giúp việc do Trưởng Ban quyết định./.

Từ khóa: công nghệ tài chính, Ban Chỉ đạo

Ngân hàng Nhà nước thành lập Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính

Ngày 16/3/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN (Ban Chỉ đạo). Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh là Trưởng Ban; Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN Nghiêm Thanh Sơn là Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo gồm 10 thành viên là lãnh đạo cấp vụ của một số Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra Giám sát của NHNN và Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ: Trình Thống đốc NHNN phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm; Tham mưu đề xuất với Thống đốc các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, kể cả hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech ở Việt Nam phát triển, phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ; Tổ chức thảo luận và trình Thống đốc quyết định những nội dung quan trọng liên quan đến Fintech như chiến lược/kế hoạch phát triển lĩnh vực Fintech tại Việt Nam.. và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc NHNN giao.

Cũng tại Quyết định này, Thống đốc NHNN thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN. Tổ giúp việc gồm các công chức, viên chức của một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN và Công ty NAPAS do ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán là Tổ trưởng.

Thống đốc NHNN giao Vụ Thanh toán là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Fintech. Vụ Thanh toán có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao.

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Fintech và Tổ Giúp việc do Trưởng Ban quyết định./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán