Phòng Tư vấn Vietstock

Phòng Tư vấn Vietstock tập hợp đội ngũ chuyên gia tài chính có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động phân tích, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ngày 16/03/2017: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, FIT, HDC, NLG, NVL, SFG, SHA, SZL, TDH, VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

BVH – Tập đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục điều chỉnh khi tiến gần ngưỡng kháng cự EMA 20 (tương đương mức 60,500).

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là đáy cũ 58,000, xa hơn là vùng 56,000 – 57,000.

Khối lượng giảm sút và duy trì dưới trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang bị thu hẹp.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục mua vào nếu ngưỡng 58,000 trụ vững.

FIT – CTCP Tập Đoàn FIT

Tín hiệu kỹ thuật: Sau giai đoạn tăng mạnh, giá đang tích lũy trong biên độ từ 4,600 – 5,500.

Vùng kháng cự hiện tại là 5,500 – 5,800.

Bên cạnh đó, MACD và khối lượng cho tín hiệu phân kỳ âm nên sự thận trọng trong ngắn hạn là cần thiết.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài ở thời điểm hiện tại.

HDC – CTCP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện ởvùng hỗ trợ 10,500-11,000 báo hiệu giá bắt đầu xu hướng tăng ngắn hạn.

Ngưỡng kháng cự gần nhất là 12,000. Xa hơn là vùng 13,500 – 14,000.

Chỉ báo Stochastic OScillator cho tín hiệu tích cực khi hình thành phân kỳ dương đối với giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bán ra một phần khi giá về gần 12,000.

NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá khỏi vùng kháng cự 23,000 – 24,000. Mẫu hình nến xây dài xuất hiện liên tiếp cho thấy xu hướng tăng đang rất mạnh.

Tuy nhiên, vùng kháng cự tiềm năng 25,800 – 26,000 (Fibonacci Retracement 261.8%) đang ở gần nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh trong các phiên sắp tới.

Khối lượng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 04/2015 cho thấy dòng tiền đang đổ vào ào ạt.

Vùng hỗ trợ hiện tại là 23,800 – 24,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra một phần ở vùng giá hiện tại.

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục duy trì xu hướng tăng từ khi lên sàn vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện trong phiên hôm nay báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì trong vùng overbought cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế.

EMA 20 (tương đương ngưỡng 67,000) đang là đường hỗ trợ động cho cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nếu đang nắm giữ cổ phiếu thì có thể bán ra nếu giá xuyên thủng EMA 5 ngày hoặc chỉ báo Stochastic thoát ra khỏi vùng quá mua.

SFG – CTCP Phân Bón Miền Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng tích lũy 10,000 – 12,500 kéo dài hơn 2 năm. Mục tiêu dự kiến là vùng 15,500 – 16,000.

Khối lượng giao dịch mạnh tung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đổ vào ào ạt.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là Rising Window (tương đương ngưỡng 12,800).

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán một phần nếu giá về vùng 15,500 – 16,000 hoặc giá xuyên thủng EMA 20.

SHA – CTCP Sơn Hà Sài Gòn

Tín hiệu kỹ thuật: Giá rớt qua đường trung bình động EMA 20 (tương đương ngưỡng 9,300) xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn

Ngưỡng 8,700 – cận dưới kênh giá tích lũy sẽ hỗ trợ cho cổ phiếu.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán nến có thể kỳ vọng đà giảm sẽ không quá mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài ở thời điểm hiện tại.

SZL – CTCP Sonadezi Long Thành

Tín hiệu kỹ thuật: Giá hình thành một Rising Window khi bứt phá khỏi mẫu hình tam giác. Mục tiêu dự kiến là vùng 42,000 – 43,000.

Khối lượng giao dịch tăng lên mức tung bình 20 ngày, On Balance Volume tăng mạnh củng cố thêm xu hướng tăng.

Ngưỡng hỗ trợ động là đường EMA 20 (tương đương ngưỡng 36,000).

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán một phần nếu giá về vùng 42,000 – 43,000 hoặc giá xuyên thủng EMA 20.

TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá qua khỏi đỉnh cũ tháng 07/2016.

Đường EMA 20 (tương đương ngưỡng 11,600) đang hỗ trợ tất tốt cho giá.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch giảm sút cùng với MACD cho tín hiệu phân kỳ âm với giá, báo hiệu xu hướng tăng hiện tại không bền vững.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài ở thời điểm hiện tại.

VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: Giá rớt qua đường trung bình động EMA 20 xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn

Vùng hỗ trợ là 42,000 – 43,000, trendline trung hạn.

Tuy nhiên, đà giảm sẽ không quá mạnh do chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán, khối lượng sụt giảm mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ và mua vào thêm nếu vùng 42,000-43,000 không bị xuyên thủng.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

Ngày 16/03/2017: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, FIT, HDC, NLG, NVL, SFG, SHA, SZL, TDH, VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

BVH – Tập đoàn Bảo Việt

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục điều chỉnh khi tiến gần ngưỡng kháng cự EMA 20 (tương đương mức 60,500).

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là đáy cũ 58,000, xa hơn là vùng 56,000 – 57,000.

Khối lượng giảm sút và duy trì dưới trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang bị thu hẹp.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục mua vào nếu ngưỡng 58,000 trụ vững.

FIT – CTCP Tập Đoàn FIT

Tín hiệu kỹ thuật: Sau giai đoạn tăng mạnh, giá đang tích lũy trong biên độ từ 4,600 – 5,500.

Vùng kháng cự hiện tại là 5,500 – 5,800.

Bên cạnh đó, MACD và khối lượng cho tín hiệu phân kỳ âm nên sự thận trọng trong ngắn hạn là cần thiết.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài ở thời điểm hiện tại.

HDC – CTCP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện ởvùng hỗ trợ 10,500-11,000 báo hiệu giá bắt đầu xu hướng tăng ngắn hạn.

Ngưỡng kháng cự gần nhất là 12,000. Xa hơn là vùng 13,500 – 14,000.

Chỉ báo Stochastic OScillator cho tín hiệu tích cực khi hình thành phân kỳ dương đối với giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bán ra một phần khi giá về gần 12,000.

NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá khỏi vùng kháng cự 23,000 – 24,000. Mẫu hình nến xây dài xuất hiện liên tiếp cho thấy xu hướng tăng đang rất mạnh.

Tuy nhiên, vùng kháng cự tiềm năng 25,800 – 26,000 (Fibonacci Retracement 261.8%) đang ở gần nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh trong các phiên sắp tới.

Khối lượng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 04/2015 cho thấy dòng tiền đang đổ vào ào ạt.

Vùng hỗ trợ hiện tại là 23,800 – 24,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra một phần ở vùng giá hiện tại.

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục duy trì xu hướng tăng từ khi lên sàn vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện trong phiên hôm nay báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì trong vùng overbought cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế.

EMA 20 (tương đương ngưỡng 67,000) đang là đường hỗ trợ động cho cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nếu đang nắm giữ cổ phiếu thì có thể bán ra nếu giá xuyên thủng EMA 5 ngày hoặc chỉ báo Stochastic thoát ra khỏi vùng quá mua.

SFG – CTCP Phân Bón Miền Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng tích lũy 10,000 – 12,500 kéo dài hơn 2 năm. Mục tiêu dự kiến là vùng 15,500 – 16,000.

Khối lượng giao dịch mạnh tung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đổ vào ào ạt.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là Rising Window (tương đương ngưỡng 12,800).

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán một phần nếu giá về vùng 15,500 – 16,000 hoặc giá xuyên thủng EMA 20.

SHA – CTCP Sơn Hà Sài Gòn

Tín hiệu kỹ thuật: Giá rớt qua đường trung bình động EMA 20 (tương đương ngưỡng 9,300) xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn

Ngưỡng 8,700 – cận dưới kênh giá tích lũy sẽ hỗ trợ cho cổ phiếu.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán nến có thể kỳ vọng đà giảm sẽ không quá mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài ở thời điểm hiện tại.

SZL – CTCP Sonadezi Long Thành

Tín hiệu kỹ thuật: Giá hình thành một Rising Window khi bứt phá khỏi mẫu hình tam giác. Mục tiêu dự kiến là vùng 42,000 – 43,000.

Khối lượng giao dịch tăng lên mức tung bình 20 ngày, On Balance Volume tăng mạnh củng cố thêm xu hướng tăng.

Ngưỡng hỗ trợ động là đường EMA 20 (tương đương ngưỡng 36,000).

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán một phần nếu giá về vùng 42,000 – 43,000 hoặc giá xuyên thủng EMA 20.

TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá qua khỏi đỉnh cũ tháng 07/2016.

Đường EMA 20 (tương đương ngưỡng 11,600) đang hỗ trợ tất tốt cho giá.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch giảm sút cùng với MACD cho tín hiệu phân kỳ âm với giá, báo hiệu xu hướng tăng hiện tại không bền vững.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đứng ngoài ở thời điểm hiện tại.

VIC – Tập Đoàn Vingroup

Tín hiệu kỹ thuật: Giá rớt qua đường trung bình động EMA 20 xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn

Vùng hỗ trợ là 42,000 – 43,000, trendline trung hạn.

Tuy nhiên, đà giảm sẽ không quá mạnh do chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán, khối lượng sụt giảm mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ và mua vào thêm nếu vùng 42,000-43,000 không bị xuyên thủng.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (10)

 • BVH 57.5 +0.3 +0.52% 355,020
 • FIT 7.9 +0.5 +6.61% 2,478,840
 • HDC 15.6 +1.0 +6.85% 603,240
 • NLG 30.9 +2.0 +6.93% 2,235,740
 • NVL 67.9 -0.1 -0.15% 1,162,490
 • SFG 13.3 +0.1 +0.76% 37,990
 • SHA 9.5 +0.0 +0.10% 364,960
 • SZL 38.0 +1.4 +3.83% 18,360
 • TDH 15.0 +0.3 +2.05% 517,130
 • VIC 42.6 +0.6 +1.43% 508,260

Bộ lọc cổ phiếu

So sánh cổ phiếu

Công cụ phân tích kỹ thuật

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán