Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Nhập siêu 2 tháng đầu năm hơn 800 triệu USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2017 (từ 16/02/2017 đến 28/02/2017) đạt hơn 14.04 tỷ USD, giảm 1.3% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 02/2017. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 9.1 tỷ USD, giảm 2.1% so với nửa đầu tháng 02/2017.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 02/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 55.66 tỷ USD, tăng 19.5% tương ứng tăng gần 9.08 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 35.98 tỷ USD, tăng 18.5% tương ứng tăng gần 5.61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ 2 tháng 02/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt 386 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 2 tháng/2017 thâm hụt 803 triệu USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2017 đạt hơn 7.21 tỷ USD, tăng 22.5% so với kỳ 1 tháng 02/2017. Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 02/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 02/2017 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: hàng dệt may tăng 54.4%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 71.5%; giầy dép các loại tăng 24.1%; sắt thép các loại tăng 124.1% …. Ở chiều ngược lại, máy ảnh, xăng dầu các loại giảm 49.7%; cao su giảm 17.3%; gạo giảm 19.2%; máy quay phim và linh kiện giảm 11% …

Như vậy, tính đến hết tháng 02 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 27.43 tỷ USD, tăng 15.8%  tương ứng tăng hơn 3.74 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2017 đạt gần 6.83 tỷ USD, giảm 18.1% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 02/2017. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 02/2017 giảm so với kỳ 1 tháng 02/2017 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: phân bón các loại tăng 34.8%, tương ứng tăng 17 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 6.1%, tương ứng tăng 13 triệu USD; quặng và khoáng sản khác tăng 73.6%, tương ứng 8 triệu USD; …. Trong khi đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 21%, tương 292 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 14.7%, tương ứng giảm 199 triệu USD; vải các loại giảm 27.4%, tương ứng giảm 110 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 16.4%, tương ứng giảm 85 triệu USD; ….

Như vậy, tính đến hết tháng 02/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 28.23 tỷ USD, tăng 23.3% (tương ứng tăng gần 5.34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016./.

Từ khóa: Nhập siêu, 2 tháng đầu

Nhập siêu 2 tháng đầu năm hơn 800 triệu USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2017 (từ 16/02/2017 đến 28/02/2017) đạt hơn 14.04 tỷ USD, giảm 1.3% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 02/2017. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 9.1 tỷ USD, giảm 2.1% so với nửa đầu tháng 02/2017.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 02/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 55.66 tỷ USD, tăng 19.5% tương ứng tăng gần 9.08 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 35.98 tỷ USD, tăng 18.5% tương ứng tăng gần 5.61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ 2 tháng 02/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt 386 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 2 tháng/2017 thâm hụt 803 triệu USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2017 đạt hơn 7.21 tỷ USD, tăng 22.5% so với kỳ 1 tháng 02/2017. Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 02/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 02/2017 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: hàng dệt may tăng 54.4%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 71.5%; giầy dép các loại tăng 24.1%; sắt thép các loại tăng 124.1% …. Ở chiều ngược lại, máy ảnh, xăng dầu các loại giảm 49.7%; cao su giảm 17.3%; gạo giảm 19.2%; máy quay phim và linh kiện giảm 11% …

Như vậy, tính đến hết tháng 02 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 27.43 tỷ USD, tăng 15.8%  tương ứng tăng hơn 3.74 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2017 đạt gần 6.83 tỷ USD, giảm 18.1% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 02/2017. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 02/2017 giảm so với kỳ 1 tháng 02/2017 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: phân bón các loại tăng 34.8%, tương ứng tăng 17 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 6.1%, tương ứng tăng 13 triệu USD; quặng và khoáng sản khác tăng 73.6%, tương ứng 8 triệu USD; …. Trong khi đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 21%, tương 292 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 14.7%, tương ứng giảm 199 triệu USD; vải các loại giảm 27.4%, tương ứng giảm 110 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 16.4%, tương ứng giảm 85 triệu USD; ….

Như vậy, tính đến hết tháng 02/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 28.23 tỷ USD, tăng 23.3% (tương ứng tăng gần 5.34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 5/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 1,900 9,400 8.57
 • Giày da 1,300 5,500 13.04
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 2,920 3.45
 • Thủy sản 650 2,790 12.07
 • Dầu thô 215 1,137 7.50
 • Than đá 40 129 263.64
 • Gạo 250 1,027 4.17
 • Café 267 1,622 -9.80
 • Điện tử máy tính 2,000 8,950 53.85
 • Máy móc thiết bị 1,100 5,100 46.67
 • TỔNG CỘNG 17,200 77,800 17.81
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 14,450 47.83
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,900 12,900 31.82
 • Xăng dầu 480 2,410 -1.03
 • Hóa chất 350 1,580 16.67
 • Sản phẩm hóa chất 380 1,730 15.15
 • Sắt thép 830 4,169 16.08
 • Vải 1,100 4,550 0.00
 • Ô tô 467 2,335 -9.32
 • Thức ăn gia súc 300 1,500 20.00
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 80 325 14.29
 • TỔNG CỘNG 18,000 81,800 20.00
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán