Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

NTR: 30/03 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7%

CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo ngày 30/03/2017 là ngày GDKHQ tạm nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7%. Thời gian thực hiện dự kiến trong 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên.

Đồng thời, NTR cũng thực hiện chốt danh sách cổ đông cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 20/04 sắp tới tại Nghệ An./.

Tài liệu đính kèm:
NTR_2017.3.17_f716f4f_5173_bn_2017_03_16_1708_1.PDF

 

Từ khóa: NTR, GDKHQ, cổ tức

NTR: 30/03 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7%

CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo ngày 30/03/2017 là ngày GDKHQ tạm nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7%. Thời gian thực hiện dự kiến trong 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên.

Đồng thời, NTR cũng thực hiện chốt danh sách cổ đông cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 20/04 sắp tới tại Nghệ An./.

Tài liệu đính kèm:
NTR_2017.3.17_f716f4f_5173_bn_2017_03_16_1708_1.PDF

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán