Tường Như

Không làm sao biết không làm được >.<

PDR: Năm 2017, mục tiêu lãi 336 tỷ và tập trung nguồn thu 1,000 tỷ để trả nợ

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) thông báo Quyết định của HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và dịch vụ 2,000 tỷ đồng, lãi sau thuế 336 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng 33.6% và 38.6% so với năm 2016. Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2016, Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% và dự kiến năm 2017 trả cổ tức tối đa tỷ lệ 85% lợi nhuận sau thuế.

HĐQT cũng thông qua định hướng chiến lược gồm tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Tập trung các nguồn thu khoảng 1,000 tỷ đồng để trả hết nợ vay Ngân hàng Đông Á (DongABank) và giảm nợ trái phiếu. Tiếp tục thực hiện các dự án BT đổi hạ tầng lấy quỹ đất tại trung tâm TPHCM.

Tài liệu đính kèm:
20170308_20170308 - PDR - NQ HDQT VV TO CHUC VA NOI DUNG HOP DHDCDTN 2017.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (212) : Kế hoạch 2017 

PDR: Năm 2017, mục tiêu lãi 336 tỷ và tập trung nguồn thu 1,000 tỷ để trả nợ

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) thông báo Quyết định của HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và dịch vụ 2,000 tỷ đồng, lãi sau thuế 336 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng 33.6% và 38.6% so với năm 2016. Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2016, Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% và dự kiến năm 2017 trả cổ tức tối đa tỷ lệ 85% lợi nhuận sau thuế.

HĐQT cũng thông qua định hướng chiến lược gồm tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Tập trung các nguồn thu khoảng 1,000 tỷ đồng để trả hết nợ vay Ngân hàng Đông Á (DongABank) và giảm nợ trái phiếu. Tiếp tục thực hiện các dự án BT đổi hạ tầng lấy quỹ đất tại trung tâm TPHCM.

Tài liệu đính kèm:
20170308_20170308 - PDR - NQ HDQT VV TO CHUC VA NOI DUNG HOP DHDCDTN 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PDR 28.1 +0.1 +0.18% 854,380

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán