Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

PGD đặt kế hoạch lãi ròng 2017 hơn 157 tỷ đồng, giảm 28%

Năm 2017, PGD đặt mục tiêu doanh thu 5,912 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 157.7 tỷ đồng; lần lượt tăng 25% và giảm 28% so với năm 2016.

PGD: Lãi ròng quý 4 chỉ hơn 5 tỷ đồng, giảm gần 90% so cùng kỳ

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thông qua.

Theo đó, tổng sản lượng khí sản xuất ước đạt 800 triệu m3, phần lớn là khí thấp áp (740 triệu m3).

Về kế hoạch đầu tư và xây dựng, Công ty dự kiến giải ngân 297 tỷ đồng trong năm 2017; trong đó đầu tư xây dựng cơ bản 276.5 tỷ đồng và mua sắm trang thiết bị 20.5 tỷ đồng.

Năm 2017, PGD đặt mục tiêu doanh thu 5.912 tỷ đồng, tăng hơn 25% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 157,7 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2016. Lợi nhuận giảm do Công ty dự kiến giá vốn hàng bán tăng so với năm trước, ở mức 5,242 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2017 là 15%, chi trả bằng tiền mặt.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
 Bài viết cùng chủ đề (212) : Kế hoạch 2017 

PGD đặt kế hoạch lãi ròng 2017 hơn 157 tỷ đồng, giảm 28%

Năm 2017, PGD đặt mục tiêu doanh thu 5,912 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 157.7 tỷ đồng; lần lượt tăng 25% và giảm 28% so với năm 2016.

PGD: Lãi ròng quý 4 chỉ hơn 5 tỷ đồng, giảm gần 90% so cùng kỳ

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thông qua.

Theo đó, tổng sản lượng khí sản xuất ước đạt 800 triệu m3, phần lớn là khí thấp áp (740 triệu m3).

Về kế hoạch đầu tư và xây dựng, Công ty dự kiến giải ngân 297 tỷ đồng trong năm 2017; trong đó đầu tư xây dựng cơ bản 276.5 tỷ đồng và mua sắm trang thiết bị 20.5 tỷ đồng.

Năm 2017, PGD đặt mục tiêu doanh thu 5.912 tỷ đồng, tăng hơn 25% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 157,7 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2016. Lợi nhuận giảm do Công ty dự kiến giá vốn hàng bán tăng so với năm trước, ở mức 5,242 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2017 là 15%, chi trả bằng tiền mặt.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PGD 51.8 0.0 0.00% 128,110

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán