Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu ngành Sách và thiết bị giáo dục

Các cổ phiếu ngành Sách và thiết bị giáo dục nhìn chung đang trong xu hướng tăng bền vững, mức độ hấp dẫn mỗi cổ phiếu được xếp hạng theo Linear Regresstion. Bài viết này sẽ cung cấp các nhận định ở góc nhìn phân tích kỹ thuật về xu hướng của các cổ phiếu EID, EBS, DAD, DST, SGD trong thời gian tới.

EID – CTCP ĐT & PT Giáo Dục Hà Nội

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn duy trì xu hướng sideway up (tích lũy rồi tăng) trong dài hạn.

Đường hồi quy tuyến tính (Linear Regresstion) tiếp tục đi lên với độ dốc 19.3 độ, xếp thứ 2/4 cổ phiếu quan sát. (Độ dốc càng cao thì xu hướng tăng càng mạnh).

Bên cạnh đó, giá duy trì trên các MA dài hạn. Vùng hỗ trợ hiện tại là 12,500 – 13,500.

Chỉ báo ADX đang giảm mạnh về mức 30 cho thấy khả năng giá tăng mạnh là thấp. Tuy nhiên, xu hướng vẫn không quá yếu (do ADX trên 25).

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 10% lên 18% kể từ tháng 03/2014 đến nay. Đây là tín hiệu tích cực đối với giá cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 12,500 – 13,500.

 

Bảng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN của cổ phiếu EID
Đvt: %
Nguồn: Vietstock Finance

EBS – CTCP Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong xu hướng sideway up, tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn qua các năm.

Đường Linear Regresstion tiếp tục đi lên với độ dốc 11.7o, xếp thứ 4/4 cổ phiếu quan sát.

Giá duy trì trên các MA dài hạn. Vùng hỗ trợ hiện tại là 8,500 – 9,000.

Chỉ báo ADX đang tăng mạnh lên mức 30 cho thấy mức độ biến động sẽ mạnh trong ngắn hạn.

Ngoài ra, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giảm từ khoảng 29% về 14% kể từ tháng 03/2014 đến nay là tín hiệu tiêu cực đối với giá cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 8,500 – 9,000.

 

Bảng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN cổ phiếu EBS
Đvt: %
Nguồn: Vietstock Finance

DAD – CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn duy trì xu hướng sideway up (tích lũy rồi tăng) trong dài hạn.

Đường hồi quy tuyến tính (Linear Regresstion) tiếp tục đi lên với độ dốc 26o, xếp hạng nhất trong 4 cổ phiếu quan sát.

Ngoài ra, giá duy trì trên các MA dài hạn. Vùng hỗ trợ hiện tại là 15,000 – 15,500.

Bên cạnh đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ từ 22% lên 28% kể từ tháng 03/2014 đến nay là tín hiệu tích cực đối với giá cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 15,000 – 15,500.

Bảng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN cp DAD qua các năm
Đvt: %
Nguồn: Vietstock Finance
 

DST – CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định

Tín hiệu kỹ thuật: Cổ phiếu DST theo quan sát có tính chất đầu cơ rất cao, những đợt tăng/giảm sốc qua kể từ đầu năm 2016 đã nói lên điều đó.

Tuy nhiên, có một chiến lược an toàn khi đầu cơ cổ phiếu này là “nằm vùng” ở các giai đoạn giá đi ngang và các chỉ báo kỹ thuật ủng hộ khả năng bứt phá.

Cụ thể giai đoạn đi ngang vào khoảng 5-6 tuần, chỉ báo On Balance và Stochastic Oscillator đều cho phân kỳ dương, ví dụ như giai đoạn tháng 12/2015, 5/2016, 7/2016, 10/2016,…

Tỷ lệ thành công của chiến lược trên là 70% (đúng 5/7 lần), tuy nhiên mức lỗ cao nhất là 65%.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chịu rủi ro cao thì có thể áp dụng chiến lược trên.

 

SGD – CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Hồ Chí Minh

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong xu hướng sideway up trong dài hạn.

Đường hồi quy tuyến tính (Linear Regresstion) tiếp tục đi lên với độ dốc 14.7o, xếp hạng thứ 3/4 cổ phiếu quan sát.

Giá duy trì trên các MA dài hạn. Vùng hỗ trợ hiện tại là 8,500 – 9,500.

Bên cạnh đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ từ 10.9% lên 11.5% kể từ tháng 03/2014 đến nay là tín hiệu tích cực đối với giá cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 8,500 – 9,500.

 

Bảng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN cổ phiếu SGD
Đvt: %
Nguồn: Vietstock Finance

Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu ngành Sách và thiết bị giáo dục

Các cổ phiếu ngành Sách và thiết bị giáo dục nhìn chung đang trong xu hướng tăng bền vững, mức độ hấp dẫn mỗi cổ phiếu được xếp hạng theo Linear Regresstion. Bài viết này sẽ cung cấp các nhận định ở góc nhìn phân tích kỹ thuật về xu hướng của các cổ phiếu EID, EBS, DAD, DST, SGD trong thời gian tới.

EID – CTCP ĐT & PT Giáo Dục Hà Nội

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn duy trì xu hướng sideway up (tích lũy rồi tăng) trong dài hạn.

Đường hồi quy tuyến tính (Linear Regresstion) tiếp tục đi lên với độ dốc 19.3 độ, xếp thứ 2/4 cổ phiếu quan sát. (Độ dốc càng cao thì xu hướng tăng càng mạnh).

Bên cạnh đó, giá duy trì trên các MA dài hạn. Vùng hỗ trợ hiện tại là 12,500 – 13,500.

Chỉ báo ADX đang giảm mạnh về mức 30 cho thấy khả năng giá tăng mạnh là thấp. Tuy nhiên, xu hướng vẫn không quá yếu (do ADX trên 25).

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 10% lên 18% kể từ tháng 03/2014 đến nay. Đây là tín hiệu tích cực đối với giá cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 12,500 – 13,500.

 

Bảng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN của cổ phiếu EID
Đvt: %
Nguồn: Vietstock Finance

EBS – CTCP Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong xu hướng sideway up, tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn qua các năm.

Đường Linear Regresstion tiếp tục đi lên với độ dốc 11.7o, xếp thứ 4/4 cổ phiếu quan sát.

Giá duy trì trên các MA dài hạn. Vùng hỗ trợ hiện tại là 8,500 – 9,000.

Chỉ báo ADX đang tăng mạnh lên mức 30 cho thấy mức độ biến động sẽ mạnh trong ngắn hạn.

Ngoài ra, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giảm từ khoảng 29% về 14% kể từ tháng 03/2014 đến nay là tín hiệu tiêu cực đối với giá cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 8,500 – 9,000.

 

Bảng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN cổ phiếu EBS
Đvt: %
Nguồn: Vietstock Finance

DAD – CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn duy trì xu hướng sideway up (tích lũy rồi tăng) trong dài hạn.

Đường hồi quy tuyến tính (Linear Regresstion) tiếp tục đi lên với độ dốc 26o, xếp hạng nhất trong 4 cổ phiếu quan sát.

Ngoài ra, giá duy trì trên các MA dài hạn. Vùng hỗ trợ hiện tại là 15,000 – 15,500.

Bên cạnh đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ từ 22% lên 28% kể từ tháng 03/2014 đến nay là tín hiệu tích cực đối với giá cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 15,000 – 15,500.

Bảng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN cp DAD qua các năm
Đvt: %
Nguồn: Vietstock Finance
 

DST – CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định

Tín hiệu kỹ thuật: Cổ phiếu DST theo quan sát có tính chất đầu cơ rất cao, những đợt tăng/giảm sốc qua kể từ đầu năm 2016 đã nói lên điều đó.

Tuy nhiên, có một chiến lược an toàn khi đầu cơ cổ phiếu này là “nằm vùng” ở các giai đoạn giá đi ngang và các chỉ báo kỹ thuật ủng hộ khả năng bứt phá.

Cụ thể giai đoạn đi ngang vào khoảng 5-6 tuần, chỉ báo On Balance và Stochastic Oscillator đều cho phân kỳ dương, ví dụ như giai đoạn tháng 12/2015, 5/2016, 7/2016, 10/2016,…

Tỷ lệ thành công của chiến lược trên là 70% (đúng 5/7 lần), tuy nhiên mức lỗ cao nhất là 65%.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chịu rủi ro cao thì có thể áp dụng chiến lược trên.

 

SGD – CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Hồ Chí Minh

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong xu hướng sideway up trong dài hạn.

Đường hồi quy tuyến tính (Linear Regresstion) tiếp tục đi lên với độ dốc 14.7o, xếp hạng thứ 3/4 cổ phiếu quan sát.

Giá duy trì trên các MA dài hạn. Vùng hỗ trợ hiện tại là 8,500 – 9,500.

Bên cạnh đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ từ 10.9% lên 11.5% kể từ tháng 03/2014 đến nay là tín hiệu tích cực đối với giá cổ phiếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 8,500 – 9,500.

 

Bảng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN cổ phiếu SGD
Đvt: %
Nguồn: Vietstock Finance

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (5)

 • DAD 19.8 0.0 0.00% 0
 • DST 28.0 0.0 0.00% 0
 • EBS 9.3 0.0 0.00% 0
 • EID 18.0 0.0 0.00% 0
 • SGD 11.9 0.0 0.00% 0

Bộ lọc cổ phiếu

So sánh cổ phiếu

Công cụ phân tích kỹ thuật

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán