Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

PNC: 05/04 ĐHĐCĐ bất thường bàn về hàng loạt nội dung mà ĐH thường niên không thông qua

Ngày 05/04, CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC) sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 đề xem xét thông qua hàng loạt nội dung chưa được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên lần 2 hồi tháng 2. Nội dung cụ thể gồm báo cáo kết quả 2016, kế hoạch 2017, các tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

* ĐHĐCĐ 2017 PNC: Ngán ngẩm với bất thành và không thông qua kéo dài

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên lần 2 của PNC đã không thể thông qua được các nội dung do có nhóm cổ đông chiếm hơn 62% cổ phần có quyền biểu quyết đã liên tục phủ quyết nội dung do HĐQT đưa ra mặc dù sau hàng loạt tranh cãi.

Theo đó, dự kiến năm 2017 PNC đặt kế hoạch tổng doanh thu 600 tỷ đồng, tăng 17% so năm 2016. Lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng. /.

Tài liệu đính kèm:
20170307_20170306 - PNC - Nghi Quyet HĐQT So 2 Ve To Chuc DHDCD Bat Thuong Nam 2017.pdf

 

 Bài viết cùng chủ đề (235) : Đại hội cổ đông 2017 

PNC: 05/04 ĐHĐCĐ bất thường bàn về hàng loạt nội dung mà ĐH thường niên không thông qua

Ngày 05/04, CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC) sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 đề xem xét thông qua hàng loạt nội dung chưa được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên lần 2 hồi tháng 2. Nội dung cụ thể gồm báo cáo kết quả 2016, kế hoạch 2017, các tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

* ĐHĐCĐ 2017 PNC: Ngán ngẩm với bất thành và không thông qua kéo dài

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên lần 2 của PNC đã không thể thông qua được các nội dung do có nhóm cổ đông chiếm hơn 62% cổ phần có quyền biểu quyết đã liên tục phủ quyết nội dung do HĐQT đưa ra mặc dù sau hàng loạt tranh cãi.

Theo đó, dự kiến năm 2017 PNC đặt kế hoạch tổng doanh thu 600 tỷ đồng, tăng 17% so năm 2016. Lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng. /.

Tài liệu đính kèm:
20170307_20170306 - PNC - Nghi Quyet HĐQT So 2 Ve To Chuc DHDCD Bat Thuong Nam 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PNC 17.0 -0.2 -0.87% 700

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán