Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

PTB: Lãi trước thuế kế hoạch 2017 đạt 424 tỷ đồng, cổ tức 30%

Năm 2017, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) đặt mục tiêu đạt 4,661 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 37% so với con số thực hiện năm 2016; lợi nhuận trước thuế 424 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó riêng công ty mẹ ước đạt 2,343 tỷ đồng doanh thu và 374 tỷ đồng lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, các cổ đông của PTB đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu ước đạt 4,661 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 424 tỷ đồng; tăng lần lượt 37% và 26% so với mức thực hiện 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%.

Đại hội cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 30%. Trong đó chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% và cổ phiếu 20%. PTB sẽ phát hành hơn 21.6 triệu cp trong đợt này, nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2016 và dự kiến thực hiện trong quý 2/2017.

Ngoài ra, PTB cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty, tỷ lệ 5% với cùng mức giá chào bán 35,000 đồng/cp. Cả 2 đợt phát hành này sẽ thực hiện sau khi xong việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

Giá cổ phiếu PTB đang giao dịch quanh ngưỡng 135,100 đồng/cp (phiên giao dịch 21/03/2017). Như vậy, mức giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP chỉ bằng 1/4 thị giá hiện tại.

Diễn biến giá cổ phiếu PTB 3 tháng gần đây
 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

PTB: Lãi trước thuế kế hoạch 2017 đạt 424 tỷ đồng, cổ tức 30%

Năm 2017, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) đặt mục tiêu đạt 4,661 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 37% so với con số thực hiện năm 2016; lợi nhuận trước thuế 424 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó riêng công ty mẹ ước đạt 2,343 tỷ đồng doanh thu và 374 tỷ đồng lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, các cổ đông của PTB đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu ước đạt 4,661 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 424 tỷ đồng; tăng lần lượt 37% và 26% so với mức thực hiện 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%.

Đại hội cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 30%. Trong đó chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% và cổ phiếu 20%. PTB sẽ phát hành hơn 21.6 triệu cp trong đợt này, nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2016 và dự kiến thực hiện trong quý 2/2017.

Ngoài ra, PTB cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty, tỷ lệ 5% với cùng mức giá chào bán 35,000 đồng/cp. Cả 2 đợt phát hành này sẽ thực hiện sau khi xong việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

Giá cổ phiếu PTB đang giao dịch quanh ngưỡng 135,100 đồng/cp (phiên giao dịch 21/03/2017). Như vậy, mức giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP chỉ bằng 1/4 thị giá hiện tại.

Diễn biến giá cổ phiếu PTB 3 tháng gần đây

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PTB 118.0 +1.3 +1.11% 66,680

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán