Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

PXT nói gì về những ý kiến ngoại trừ và lưu ý của kiểm toán?

CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HOSE: PXT) vừa có giải trình ý kiến ngoại trừ và các vấn đề nhấn mạnh trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Cụ thể, đơn vị kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ về việc PXT đang trong quá trình làm thủ tục xin gia hạn và sang tên cho công ty quyền sử dụng đất tại 35G và 35D đường 30/04, TP Vũng Tàu. Tại thời điểm lập báo cáo này, công ty chưa nhận được quyết định chính thức của UBND TP Vũng Tàu về vấn đề trên. Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh đối với khoản mục tài sản cố định vô hình và các tài khoản có liên quan khác trên BCTC của công ty hay không.

Lý giải vấn đề này, PXT cho biết, tại thời điểm lập  báo cáo, Công ty đã làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm thủ tục xin gia hạn và chuyển nhượng quyền sử dụng hai lô đất này. Công ty đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của các Sở ban ngành. Ban giám đốc đánh giá và tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc gia hạn và chuyển quyền sử dụng đất tại địa điểm nêu trên trong thời gian sắp tới.

Đối với vấn đề kiểm toán nhấn mạnh, báo cáo tài chính kèm theo được lập với giả định Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục, tại ngày 31/12/2016, lỗ lũy kế của Công ty là 135 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 496 triệu đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất  kinh doanh năm 2016 là âm 11 tỷ đồng. Các yếu tố này gây nên sự lo ngại về khả năng tạo tiền của Công ty để thanh toán cho các khoản công nợ đến hạn.

Theo PXT, trong năm 2016 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp thuận lợi. Cụ thể doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 438 tỷ đồng, tăng 43% so năm 2015. Tại thời điểm cuối năm 2016 lỗ lũy kế giảm xuống còn 1335 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 496 triệu đồng (cuối năm 2015 là 21 tỷ đồng).

Ban giám đốc Công ty đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào dòng tiền và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lại và các giải pháp cơ cấu lại tài chính. Cụ thể, công ty đánh giá một cách thận trọng về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là khả năng thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn để đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trả. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp đồng công ty đang thi công tại dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Các hợp đồng sửa chữa giàn với Liên doanh Việt Nga VietsovPetro, dự án P11-P14 và một số dự án khác. Tập trung quyết toán các dự án đã nghiệm thu xong (dự án Thỏ Trắng 3, dự án khu bồn chứa xăng dầu Phú Thọ, dự án Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng, dự án LPG Đình Vũ...). Tập trung công tác chuẩn bị triển khai hợp đồng đã ký với tổng thầu tại dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 để hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Đối với các khoản công nợ đang tranh chấp với nhà cung cấp và công nợ tiềm tàng về thuế giá trị gia tăng, lãi phạt chậm nộp tương ứng với doanh thu đã ghi nhận nhưng chưa xuất hóa đơn. Đến ngày ập báo cáo này, Công ty chưa ghi nhận bất kỳ một khoản công nợ phải trả thuế giá trị gia tăng và lãi phạt chậm nột có thể có liên quan đến doanh thu đã ghi nhận nhưng chưa xuất hóa đơn. Và các khoản công nợ này không ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC 2016./.

Tài liệu đính kèm:
20170308_20170307 - PXT - Giai Trinh Y Kien Kiem Toan Trong BCTC Kiem Toan Nam 2016.pdf

PXT nói gì về những ý kiến ngoại trừ và lưu ý của kiểm toán?

CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HOSE: PXT) vừa có giải trình ý kiến ngoại trừ và các vấn đề nhấn mạnh trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Cụ thể, đơn vị kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ về việc PXT đang trong quá trình làm thủ tục xin gia hạn và sang tên cho công ty quyền sử dụng đất tại 35G và 35D đường 30/04, TP Vũng Tàu. Tại thời điểm lập báo cáo này, công ty chưa nhận được quyết định chính thức của UBND TP Vũng Tàu về vấn đề trên. Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh đối với khoản mục tài sản cố định vô hình và các tài khoản có liên quan khác trên BCTC của công ty hay không.

Lý giải vấn đề này, PXT cho biết, tại thời điểm lập  báo cáo, Công ty đã làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm thủ tục xin gia hạn và chuyển nhượng quyền sử dụng hai lô đất này. Công ty đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của các Sở ban ngành. Ban giám đốc đánh giá và tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc gia hạn và chuyển quyền sử dụng đất tại địa điểm nêu trên trong thời gian sắp tới.

Đối với vấn đề kiểm toán nhấn mạnh, báo cáo tài chính kèm theo được lập với giả định Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục, tại ngày 31/12/2016, lỗ lũy kế của Công ty là 135 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 496 triệu đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất  kinh doanh năm 2016 là âm 11 tỷ đồng. Các yếu tố này gây nên sự lo ngại về khả năng tạo tiền của Công ty để thanh toán cho các khoản công nợ đến hạn.

Theo PXT, trong năm 2016 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp thuận lợi. Cụ thể doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 438 tỷ đồng, tăng 43% so năm 2015. Tại thời điểm cuối năm 2016 lỗ lũy kế giảm xuống còn 1335 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 496 triệu đồng (cuối năm 2015 là 21 tỷ đồng).

Ban giám đốc Công ty đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào dòng tiền và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lại và các giải pháp cơ cấu lại tài chính. Cụ thể, công ty đánh giá một cách thận trọng về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là khả năng thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn để đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trả. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp đồng công ty đang thi công tại dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Các hợp đồng sửa chữa giàn với Liên doanh Việt Nga VietsovPetro, dự án P11-P14 và một số dự án khác. Tập trung quyết toán các dự án đã nghiệm thu xong (dự án Thỏ Trắng 3, dự án khu bồn chứa xăng dầu Phú Thọ, dự án Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng, dự án LPG Đình Vũ...). Tập trung công tác chuẩn bị triển khai hợp đồng đã ký với tổng thầu tại dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 để hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Đối với các khoản công nợ đang tranh chấp với nhà cung cấp và công nợ tiềm tàng về thuế giá trị gia tăng, lãi phạt chậm nộp tương ứng với doanh thu đã ghi nhận nhưng chưa xuất hóa đơn. Đến ngày ập báo cáo này, Công ty chưa ghi nhận bất kỳ một khoản công nợ phải trả thuế giá trị gia tăng và lãi phạt chậm nột có thể có liên quan đến doanh thu đã ghi nhận nhưng chưa xuất hóa đơn. Và các khoản công nợ này không ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC 2016./.

Tài liệu đính kèm:
20170308_20170307 - PXT - Giai Trinh Y Kien Kiem Toan Trong BCTC Kiem Toan Nam 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PXT 4.0 -0.2 -4.07% 94,230

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán