Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Quy định về thuế GTGT đối với máy móc thuê mượn theo loại hình tạm nhập, tái xuất

Máy móc, thiết bị thuê mượn nhập khẩu (NK) theo loại hình tạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu NK. Tuy nhiên, với dịch vụ thuê mượn máy móc, thiết bị, DN thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế nội địa.

Đó là nội dung Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng về việc tính thuế GTGT phí thuê, mượn đối với máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất tại văn bản số 788/TXNK-CST ngày 14/3/2017.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì: “Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất, gia công hàng hóa XK theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK”.

Theo đó, trường hợp máy móc, thiết bị thuê mượn NK theo loại hình tạm nhập, tái xuất nếu đáp ứng quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219 thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu NK.

Đối với dịch vụ thuê mượn máy móc, thiết bị, DN thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế nội địa./.

Từ khóa: thuế GTGT, tạm nhập, tái xuất

Quy định về thuế GTGT đối với máy móc thuê mượn theo loại hình tạm nhập, tái xuất

Máy móc, thiết bị thuê mượn nhập khẩu (NK) theo loại hình tạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu NK. Tuy nhiên, với dịch vụ thuê mượn máy móc, thiết bị, DN thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế nội địa.

Đó là nội dung Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng về việc tính thuế GTGT phí thuê, mượn đối với máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất tại văn bản số 788/TXNK-CST ngày 14/3/2017.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì: “Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất, gia công hàng hóa XK theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK”.

Theo đó, trường hợp máy móc, thiết bị thuê mượn NK theo loại hình tạm nhập, tái xuất nếu đáp ứng quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219 thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu NK.

Đối với dịch vụ thuê mượn máy móc, thiết bị, DN thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế nội địa./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán